Forum | Kontakt | Cennik | Porady prawne
Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.
Opublikowane: 2009-07-30 Autor: Dorota Kriger

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Z dniem 30 czerwca rozwiązałem umowę o pracę za porozumieniem stron, a 17 lipca odebrałem świadectwo pracy z firmy. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, że pracodawca powinien mi wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop (11 dni). Dodam, że na świadectwie pracy mam tylko informację o wykorzystanych dniach urlopowych, a nie ma mowy o żadnym ekwiwalencie. Czy przy jego wypłacie podpisuje się jakieś oświadczenie? Czy powinienem żądać od byłego pracodawcy wypłaty ekwiwalentu?
Dorota Kriger

Ekwiwalent za urlop należy się, jeśli pracownik przed rozwiązaniem umowy o pracę nie mógł wykorzystać całości bądź części urlopu „w naturze”, przysługującego mu za przepracowany czas. Wynika to z treści art. 171 § 1 Kodeksu pracy: „W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny”.

Sposób rozwiązania umowy o pracę jest w tym przypadku bez znaczenia – istotne jest, że doszło do zakończenia stosunku pracy łączącego pracownika i pracodawcę.

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić ekwiwalent pieniężny w ostatnim dniu zatrudnienia. Nie podpisuje się żadnego oświadczenia, jednak odbiór ekwiwalentu powinien być poświadczony podpisem pracownika lub osoby przez niego upoważnionej (tak jak w przypadku odbioru wynagrodzenia za pracę).

Ekwiwalent pieniężny zastępuje fizyczne wykorzystanie urlopu, dlatego jego wysokość musi odpowiadać wymiarowi tego urlopu. Z tego względu również ekwiwalentu pieniężnego dotyczy zasada proporcjonalności. Zgodnie z nią ekwiwalent wypłacany pracownikowi w zamian za niewykorzystany urlop za rok kalendarzowy, w trakcie którego ustał stosunek pracy, powinien odpowiadać urlopowi w wymiarze proporcjonalnym. Zasada ta nie dotyczy urlopu zaległego – tu należy zapłacić za całość niewykorzystanego urlopu z lat wcześniejszych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W treści świadectwa pracy powinny być umieszczone informacje dotyczące m.in. urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania – Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.). Jeśli został wypłacony ekwiwalent, również powinno się zamieścić taką informację.

Termin przedawnienia wypłaty ekwiwalentu za urlop wynosi 3 lata zgodnie z art. 291. § 1 K.p.: „Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne”.

Proponuję zwrócić się do pracodawcy o wypłatę stosownego ekwiwalentu, jeśli rzeczywiście nie wykorzystał Pan urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego do okresu zatrudnienia w poprzedniej firmie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Wysokość składek ZUS podczas urlopu wychowawczego

Jestem na urlopie wychowawczym płatnym. Byłam ostatnio w ZUS-ie i powiedziano mi, że moje składki są odprowadzane od niepoprawnej kwoty. Księgowe w mojej firmie odnotowują składki od kwoty zasiłku wychowawczego (400 zł), a dowiedziałam się, że składki powinny być odprowadzane od najniższej płacy krajowej. Gdzie leży prawda?

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień wolny, skoro byłam na urlopie macierzyńskim?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Opinie naszych Klientów ››Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.09.2016 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 2.09.2016 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.


wizytówka