Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedłużenie umowy a świadectwo pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-04-26

Umowa na czas określony 01.01.2015. do 31.12.2015, następnie przedłużenie umowy od 01.01.2016 na czas nieokreślony. Czy muszę wystawiać świadectwo pracy w ciągu 7 dni dotyczącego umowy na czas określony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 97 § 11 ustawy Kodeks pracy „jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów”.

Zgodnie z nową regulacją pracodawca zatrudniający pracownika na okres próbny, na czas określony – a więc na umowy terminowe – ma obowiązek wydać świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie wyżej wskazanych umów – w okresie 24 miesięcy, licząc od zawarcia pierwszej z takich umów.

Wydanie świadectwa pracy obejmującego okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych powinno nastąpić po 24 miesiącach, licząc od dnia zawarcia umowy na czas określony (a więc w trakcie trwania umowy na czas nieokreślony). Oczywiście można świadectwo pracy wystawić pracownikowi już teraz. Jeśli nie – należy je wystawić najpóźniej 1 stycznia 2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Skrócenie okresu wypowiedzenia w formie aneksu do umowy

Pracuję 36 lat jako pielęgniarka. Dwa miesiące temu weszłam w okres ochronny. Pracuję na umowę o pracę u tego pracodawcy od 2004 r....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »