Kategoria: Prawo pracy – podstawy
Baner RODO
Artykuły

Strona: 1 2


Odprawa emerytalna

Artykuł zawiera najistotniejsze informacje dotyczące odprawy emerytalnej, m.in. komu się ona należy i jak się ją oblicza. Autor uwzględnił również unormowania szczególne zawarte w Karcie Nauczyciela, obowiązujące w wypadku odpraw dla nauczycieli.

więcej ››

Odpowiedzialność porządkowa

W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące środków dyscyplinujących, jakimi dysponuje pracodawca w sytuacji, gdy pracownik nienależycie wywiązuje się ze swych obowiązków, a dokładniej – odpowiedzialność porządkowa.

więcej ››

Umowa na zastępstwo

Artykuł omawia zagadnienia związane z zatrudnianiem osób na zastępstwo za pracownika nieobecnego w pracy z przyczyn uzasadnionych. Autor przedstawia w oparciu o Kodeks pracy przysługujące pracownikowi na zastępstwo prawa i obowiązki.

więcej ››

Odwołanie pracownika z urlopu

Artykuł omawia okoliczności, w jakich pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego zgodnie z przepisami prawa. Objaśnia również prawa i obowiązki pracownika w obliczu takiej sytuacji.

więcej ››

Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych

W artykule zostały omówione wszystkie uprawnienia, jakie przysługują niepełnosprawnemu pracownikowi, a więc m.in. obniżony wymiar czasu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, prawo do specjalnych przerw w pracy.

więcej ››

Urlop bezpłatny

Artykuł jest omówieniem zagadnień dotyczących urlopu bezpłatnego, a więc objaśnione w nim zostało m.in.: kto może z takiego urlopu skorzystać i na jak długo, a także jaki jest status pracownika na takim urlopie.

więcej ››

Rozwiązanie przez pracownika umowy z pracodawcą bez wypowiedzenia

W artykule zostały omówione sytuacje, kiedy pracownik ma prawo rozwiązać stosunek pracy ze swym pracodawcą bez wypowiedzenia.

więcej ››

Wadliwe rozwiązanie umowy o pracę a prawo pracownika do sądu

Artykuł omawia sytuację prawną i możliwości obrony pracownika, z którym pracodawca w sposób wadliwy rozwiązał umowę o pracę.

więcej ››

Ewidencja czasu pracy

Aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy zobowiązują pracodawców do prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników. W artykule zostały omówione podstawowe rozporządzenia, które tego dotyczą, oraz ich zakres działania odnośnie pracowników zatrudnionych w odmiennych formach czasu pracy.

więcej ››

Nowe uprawnienia dla rodziców – zmiany w Kodeksie pracy

W artykule zostały przedstawione nowe udogodnienia dla pracujących rodziców, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

więcej ››

Komu przysługuje odprawa pieniężna?

W artykule omówione zostały warunki, jakie musi spełniać pracownik, aby z chwilą zwolnienia z pracy mógł otrzymać odprawę pieniężną i w jakiej wysokości.

więcej ››

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy bez wypowiedzenia

W artykule autor poddał analizie sytuacje, w których pracodawca ma prawo rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia.

więcej ››

Ochrona prawna w okresie ciąży, na macierzyńskim i wychowawczym

W artykule omówione zostały przepisy, które gwarantują trwałość stosunku pracy pracownika w ważnych momencie życiowym, jakimi jest ciąża i przyjście na świat dziecka.

więcej ››

Jak korzystać z urlopu na żądanie

Artykuł omawia szczególną formę urlopu, jakim jest „urlop na żądanie”, a więc kto ma do niego prawo i w jakim wymiarze on przysługuje.

więcej ››

Dlaczego warto przeczytać umowę przed jej podpisaniem?

W artykule autor zajął się omówieniem prawnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą podpisanie umowy o pracę przez pracownika bez uprzedniej wnikliwej analizy jej zapisów.

więcej ››

Termin i sposób wypłaty wynagrodzenia

Artykuł omawia zagadnienia związane z podstawowym obowiązkiem pracodawcy w stosunku do pracownika, jakim jest wypłata wynagrodzenia.

więcej ››

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

W artykule zostały omówione przepisy określające procedury wypowiadania umowy o pracę, z uwzględnieniem różnych jej rodzajów, a co za tym idzie – krótszych lub dłuższych okresów wypowiedzenia.

więcej ››

Strona: 1 2

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »