Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-11-12 • Aktualizacja: 2021-12-12

Czy pracownik mający dziecko poniżej 4 roku życia (którego małżonka przebywa na urlopie macierzyńskim) może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych

Czy pracownikowi mającemu dziecko poniżej 4 lat można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 178 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Przedstawione w pytaniu wątpliwości dotyczące sytuacji, w której matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim, przez co faktycznie zajmuje się opieką nad dzieckiem, wydają się być nieuzasadnione. Uprawnienia dla ojca dziecka wynikające z treści komentowanego przepisu nie ulegają dezaktualizacji.

Komu przysługuje 2 dni na opiekę nad dzieckiem?

Zgodnie z opinią przeważającą w doktrynie pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, również wtedy, gdy drugi rodzic (czy opiekun) nie pracuje (nie prowadzi działalności zarobkowej) albo korzysta z urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego), rodzicielskiego lub wychowawczego. Co prawda stanowisko to dotyczy pracownika wychowującego dziecko w wieku do 14 lat, należy jednak podkreślić, że umiejscowienie art. 188 K.p. wraz z art. 178 § 2 K.p. w katalogu wskazanym w art. 1891 K.p. stanowi uzasadnioną przesłankę, by uwagi tam zawarte odnieść do sytuacji pracownika przedstawionej w pytaniu.

Jeśli drugi z rodziców lub opiekunów nie pracuje, pracownikowi i tak przysługuje omawiane uprawnienie. Na ocenę sytuacji pracownika w tych przypadkach nie wpływa również możliwość sprawowania opieki przez innych domowników lub członków rodziny ani korzystanie z usług żłobka czy przedszkola.

Słowem – pracownik opisany w pytaniu ma prawo odmówić pracy w nadgodzinach, mimo że jego żona przebywa na urlopie macierzyńskim.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »