Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie zmieniające ze strony pracownika?

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-02-17

Nabyłam prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu. Mam 29-letni staż pracy i umowę na czas nieokreślony – w obecnej firmie od 15 lat. Ponieważ została zawetowana ustawa o „bezlimitowym” dorabianiu przez rencistów, chciałabym zmienić etat na pół etatu, żeby pobierać całą rentę, a nie tylko jej część, bo tak będzie dla mnie korzystniej finansowo. Co w takiej sytuacji pracodawca musi, a co może dla mnie zrobić?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sytuacji jedynym możliwym rozwiązaniem jest zmiana warunków pracy i płacy na podstawie porozumienia stron, ewentualnie wypowiedzenie umowy

o pracę z jednoczesnym złożeniem pracodawcy oferty zawarcia umowy na nowych warunkach. Nie ma Pani możliwości wypowiedzenia pracodawcy warunków pracy i płacy.

Przepis art. 42 Kodeksu pracy, dotyczący wypowiedzenia warunków pracy i płacy (wypowiedzenia zmieniającego), może być stosowany wyłącznie przez pracodawcę.


Pracownik nie może wypowiedzieć warunków pracy i płacy. Wynika to wprost z konstrukcji przepisu art. 42 K.p.


Przepis art. 42 wyraźnie wskazuje, że dotyczy on sytuacji, w której wypowiedzenie zmieniające składa pracodawca. Przepis określa skutki odmowy przyjęcia nowych warunków przez pracownika. Nie zawiera żadnych uregulowań odnoszących się do sytuacji, w której inicjatywa zmiany warunków pracy i płacy leży po stronie pracownika.

Pozostaje Pani zaproponowanie pracodawcy zmiany warunków pracy za porozumieniem stron. Pracodawca nie ma obowiązku przyjęcia Pani propozycji.

W razie gdyby Pani wypowiedziała umowę o pracę i jednocześnie złożyła pracodawcy ofertę zawarcia umowy na nowych warunkach, a pracodawca tej oferty nie przyjąłby, to wówczas umowa o pracę zostałaby rozwiązana. Zawsze istnieje ryzyko, że pracodawca nie przyjmie oferty, dlatego moim zdaniem lepszym rozwiązaniem będą negocjacje z pracodawcą co do zmiany warunków za porozumieniem stron. Jeżeli pracodawca nie wyrazi woli zmiany umowy, Pani umowa o pracę nadal będzie obowiązywała.

Łukasz Obrał

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Podpisałam umowę o pracę na okres próbny, który wynosi trzy miesiące. Przepracowałam tydzień i chciałabym zrezygnować, ponieważ otrzymałam inną ofertę. W...

 

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia 14...

 

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Obliczenie stażu pracy dla ustalenia długości okresu wypowiedzenia

Rozwiązuję umowę o pracę z moim pracodawcą. Ile wynosi okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy zawartej na czas nieokreślony, gdy do tej chwili...

 

Wypłata zaległych diet dla kierowcy

Pracuję na pełen etat jako kierowca. Chcę zmienić pracę. Przez okres zatrudnienia (6 lat) pracodawca nie wypłacał mi żadnych diet, dodatków ani nadgodzin....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »