Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnianie ewidencji czasu pracy pracownika

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2007-08-30

Czy pracodawca tylko udostępnia ewidencje? Czy mogę zażądać kopi tej ewidencji dla mnie? Czy pracodawca może zabronić mi wykonania kopii tej ewidencji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 149 par. 1 K.p. pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

Zdanie drugie tego przepisu przewiduje, że pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

Udostępnienie jest pojęciem dość szerokim zależnym zasadniczo od interesu prawnego pracownika.

Zgodnie z art. 354 par. 1 K.c. znajdującego zastosowanie przez art. 300 K.p. dłużnik czyli pracodawca powinien wykonać zobowiązanie, o którym mowa w art. 149 par. 1 K.p. zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego.

Celem art. 149 par. 1 K.p. jest zapewnienie uczciwości w stosunkach pracy, poprzez stworzenie dokumentacji, w której należy odnotowywać rzeczywisty czas pracy pracownika, gwarantującej poprawność wyliczania wynagrodzenia za pracę.

Ratio legis tego przepisu ma za zadanie umożliwienie pracownikowi czuwania nad tym, czy pracodawca prawidłowo ewidencjonuje jego czas pracy.

Pracownik może mieć interes prawny, w razie stwierdzenia nieprawidłowości ewidencyjnej, w posiadaniu dla celów dowodowych kopii takiej ewidencji.

Udostępnienie nie polega więc wyłącznie na umożliwieniu przeglądnięcia ewidencji czasu pracy lecz także na sporządzeniu z niej odpisów wypisów, czy wręcz kserokopii.

Pracownik może być zainteresowany posiadaniem kserokopii i pracodawca na umotywowany wniosek pracownika powinien umożliwić mu zrobienie kopii ewidencji.

Odrębną kwestią są koszty kopii, które zasadniczo będą obciążać pracownika.

W praktyce, pracodawcy często bezpodstawnie odmawiają przekazania zainteresowanemu pracownikowi kserokopii ewidencji, toteż zwykle zainteresowani zwracają się do PIP celem uzyskania takiej dokumentacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »