Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przez jaki okres można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Mam pytanie dotyczące prawa do zasiłku dla bezrobotnych i okresu jego pobierania. Przez wiele lat prowadziłem działalności gospodarczą, którą w powodu pandemii musiałem zawiesić. W grudniu 2020 zarejestrowałem się w lokalnym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, nabyłem prawa do do zasiłku dla bezrobotnych w marcu 2021, czyli po 90 dniach. Prawo do zasiłku dla mojego miasta ze względu na stopę bezrobocia zgodnie z ustawą wynosi 180 dni. Dzisiaj odebrałem pismo z urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku ze względu na upłynięcie maksymalnego okresu zasiłkowego. Na miejscu w urzędzie dowiedziałem się, że „w naszym mieście przepisy interpretujemy tak, że zasiłek przysługuje na 180 dni, ale panu na pierwsze 90 dni nie przysługiwał, wiec już się skończył”. Czy rzeczywiście długość prawa do zasiłku dla bezrobotnego liczona jest od dnia rejestracji (w moim przypadku grudzień 2020), czy od dnia nabycia tego prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Przez jaki okres można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Skrócenie okresu zasiłku dla bezrobotnego

Stanowisko urzędu pracy jest niestety prawidłowe i wynika ono wprost z powołanych przez urząd pracy w decyzji skierowanej do Pana przepisów.

Proszę zwrócić uwagę na treść art. 73 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowi on, że „okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju”. Dalej jednak, ustęp 4 tego samego artykułu wskazuje, że „okres pobierania zasiłku, o którym mowa w ust. 1, ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1–3”. Sięgnijmy zatem do przepisów art. 75, a dokładniej jego ustępu 2 pkt 2 (o który skraca się okres zasiłkowy), na który powołuje się urząd pracy. Wskazuje on, że bezrobotnemu zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 2 i 8 – tj. gdy zarejestrował się obywatel jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zobacz też: Rejestracja w urzędzie pracy w innym mieście

Rejestracja w urzędzie pracy a okres zasiłkowy

A zatem owe 90 dni skraca okres zasiłkowy, niezależnie od tego, że za te dni nie pobierał bezrobotny zasiłku.

Wniesienie odwołania nie spowoduje zmiany decyzji, bowiem ona wynika nie tyle z interpretacji urzędników, co wprost z przepisów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info