Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Palenie papierosów w pracy, a nie podczas przerwy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-09-08

W zakładzie, w którym pracuję, obowiązuje zakaz palenia tytoniu w godzinach pracy. Czy w takim wypadku, jeżeli zostanę złapany na paleniu w palarni w czasie pracy, pracodawca może mnie ukarać karą nagany i pozbawić premii uznaniowej na trzy miesiące?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli w przepisach wewnętrznych, takich jak regulamin pracy, został wprowadzony zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach zamkniętych zakładu, to palić tytoń wolno jedynie albo na terenie otwartym, albo w pomieszczeniu palarni.

Nie oznacza to jednak dowolności postępowania pracownika w tym zakresie, dlatego że czas pracy ma być przeznaczony na wykonywanie pracy, a nie na palenie tytoniu.

Pracownik ma prawo palić tytoń w wyżej wskazanych miejscach zasadniczo w czasie przerwy w pracy. Dalej idące uprawnienia w tym zakresie mogą mieć miejsce jedynie w takim przypadku, gdy pracodawca na to zezwala i nie powoduje tym samym niejednakowego traktowania pracownika w zatrudnieniu.

Przykładowo, nie do przyjęcia byłby przypadek nadawania palaczom dodatkowej przerwy w pracy przeznaczonej na palenie tytoniu, gdyż tym samym byliby gorzej traktowani pracownicy niepalący.

Jeżeli jednak pracodawca zdecyduje się zwiększyć czas przerwy wszystkim pracownikom, to oczywiście wówczas palacze mogą w czasie takiej przerwy swobodnie palić tytoń w miejscach do tego dozwolonych, podczas gdy inni pracownicy przeznaczą taką przerwę na inne zajęcia.

Naruszenie zasad ustanowionych w tym zakresie przez pracodawcę, a zatem palenie tytoniu w czasie pracy, a nie w czasie przerwy w pracy naraża pracownika na odpowiedzialność porządkową.

W takim przypadku zastosowanie będą miały przepisy o odpowiedzialności porządkowej pracowników, a szczególnie art. 108 § 1 K.p. Zgodnie z nim za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

  1. karę upomnienia,
  2. karę nagany.

Ponadto – zgodnie z art. 108 § 2 K.p. – za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Jeśli więc pracownik zostanie złapany na paleniu wyrobów tytoniowych wbrew obowiązującemu go zakazowi, to pracodawca będzie mógł takiego pracownika ukarać karą nagany bądź upomnienia, a nawet karą pieniężną, w wysokości nieprzekraczającej jednodniowego wynagrodzenia pracownika.

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw od nałożonej kary, jeśli jej zastosowanie nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa. Pracodawca, opierając się na stanowisku przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej (rady pracowników, przedstawiciela pracowników), decyduje o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu, a jego nieodrzucenie w ciągu 14 dni od dnia wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem (art. 112 § 1 K.p.).

Kwestie pozbawienia premii uznaniowej nie są regulowane przepisami prawa pracy, gdyż premia uznaniowa, jak sama nazwa wskazuje, zależy wyłącznie w zakresie jej przyznania od uznania pracodawcy, toteż nie musi on tłumaczyć nawet powodu, dla którego takiej premii pracownikowi nie przyzna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »