Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Godziny ponadwymiarowe zawodowego żołnierza

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-06-17 • Aktualizacja: 2022-08-08

Jestem żołnierzem zawodowym, pytanie dotyczy godzin ponadnormatywnych. Mój tydzień pracy składa się z poniedziałku, wtorku, środy. każdy po 8 godzin pracy. W czwartek przyjeżdżam do pracy na godzinę 7 i jadę zabezpieczać zajęcia dla żołnierzy którzy, ćwiczą. Zajęcia zawsze trwają 24 godziny i kończą się w piątek o godzinie 7 rano – po czym jadę do domu. Czy należą mi się godziny ponadnormatywne za wykonywanie pracy od godziny 15 w czwartek do 7 w piątek (16 godzin) do odebrania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Godziny ponadwymiarowe zawodowego żołnierza

Wymiar czasu służby żołnierzy zawodowych

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych „wymiar czasu służby żołnierzy zawodowych jest określony ich zadaniami służbowymi”.

Zadania służbowe żołnierzy zawodowych powinny być ustalane przez przełożonych w sposób pozwalający na ich wykonywanie w ramach czterdziestu godzin służby w tygodniu.

Wykonywanie zadań służbowych nie może przekraczać przeciętnie czterdziestu ośmiu godzin w tygodniu, w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. W zamian za czas służby przekraczający czterdzieści godzin służby w tygodniu, żołnierzowi zawodowemu przysługuje czas wolny od służby w takim samym wymiarze.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 122 poz. 786) przez:

  • dyżur – rozumieć należy trwający dwadzieścia cztery godziny lub wielodniowy dyżur bojowy, operacyjny, ratowniczy lub inny wprowadzony rozkazem dowódcy jednostki wojskowej;
  • etatowy dyżur – dyżur w stałym systemie dyżurów pełnionych przez żołnierzy w ramach obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego w powołanych do tego celu jednostkach organizacyjnych oraz podobnych etatowych służbach operacyjnych i dyżurnych;
  • służbę dyżurną – trwającą od dwunastu do dwudziestu czterech godzin służbę garnizonową, wewnętrzną, wartowniczą, patrolową, konwojową i asystencyjną lub operacyjną.

Zobacz też: Praca w wojsku godziny pracy

Służba dyżurna lub dyżur w dniu ustawowo wolnym od służby

Przełożeni ustalają zadania służbowe żołnierzy w sposób pozwalający na wykonywanie tych zadań w pięciodniowym tygodniu służby, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Żołnierza wyznaczonego do pełnienia służby dyżurnej lub dyżuru trwającego co najmniej dwadzieścia cztery godziny zwalnia się z wykonywania innych zadań służbowych w dniu rozpoczęcia i zakończenia tej służby lub dyżuru.

Żołnierzowi, który pełnił służbę dyżurną lub dyżur w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od służby, w wymiarze co najmniej ośmiu godzin, udziela się za ten dzień czasu wolnego w wymiarze jednego dnia.

Żołnierzowi, który pełnił służbę dyżurną lub dyżur w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od służby, w wymiarze mniejszym niż określony w ust. 1, udziela się za ten dzień czasu wolnego w wymiarze równym liczbie godzin pełnienia tej służby lub dyżuru.

Rozkład czasu służby dla żołnierzy pełniących etatowe dyżury

Dowódca jednostki wojskowej ustala rozkład czasu służby dla żołnierzy pełniących etatowe dyżury, opracowując plany dyżurów na kolejne dwudziestoośmiodniowe okresy, tak aby na każdego z nich przypadało łącznie po sto sześćdziesiąt godzin służby, w tym:

  • sześć etatowych dyżurów;
  • sześć godzin szkolenia doskonalącego;
  • dziesięć godzin do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej.

Żołnierzowi pełniącemu więcej niż sześć etatowych dyżurów w dwudziestoośmiodniowym okresie za każdy dodatkowy dyżur przysługuje zwolnienie z jednego dyżuru w kolejnym dwudziestoośmiodniowym okresie albo w najbliższym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Dzień wolny dla żołnierza za dodatkowe dyżury

W razie braku możliwości zwolnienia z dyżuru dowódca jednostki wojskowej może udzielić żołnierzowi, za jego zgodą, czasu wolnego w wymiarze jednego dnia.

Terminy wykorzystania czasu wolnego w zamian za wykonywanie zadań służbowych dowódca jednostki wojskowej lub osoba upoważniona przez tego dowódcę określa w swoim rozkazie lub decyzji, uwzględniając potrzeby służbowe lub uzasadnione potrzeby żołnierza.

Podsumowując – w mojej opinii Pana zadania są na gruncie ustawy traktowane jako etatowy dyżur, a więc nie powstają z tego tytułu nadgodziny. Przysługuje Panu za to zwolnienie z jednego dyżuru, jeśli w 28-dniowym okresie rozliczeniowym miałby ich Pan więcej niż 6.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »