Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie urlopu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-05-19

Otrzymałem zgodnie z planem urlop, ale z powodu choroby córki musieliśmy wrócić do domu. Czy pracodawca na wniosek pracownika może/musi przywrócić go do pracy, czy jest to wyłącznie jego dobra wola? Minęły dopiero dwa dni urlopu i nie chciałbym go stracić na siedzenie w domu. A jeżeli już przywróci, to czy można przesunąć ten, z którego nie skorzystałem (chciałbym wykorzystać 14 dni nieprzerwanego wypoczynku)?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W trakcie urlopu wypoczynkowego mogą zaistnieć sytuacje uniemożliwiające pracownikowi prawidłowe wykorzystanie urlopu w celu wypoczynku i regeneracji. Sytuacje te zostały wymienione w art. 166. Kodeksu pracy i są to:

  1. czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,
  2. odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
  3. odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
  4. urlop macierzyński.

Oprócz wymienionych przypadków dotyczących pracownika istnieją też uwarunkowania po stronie pracodawcy, który zgodnie z art. 167 § 1 również może przerwać urlop pracownika, jeśli wymaga tego sytuacja w zakładzie pracy.

Jeśli zaistnieją okoliczności, takie jak w art. 166 Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do przerwania urlopu i wykorzystania go w innym terminie, po ustaniu tych okoliczności.

Ponieważ choroba dziecka nie została wymieniona w tym katalogu przypadków, nie przerywa ona urlopu wypoczynkowego pracownika z mocy prawa, tak jak to jest w przypadku np. choroby samego pracownika. Pracownik może w takiej sytuacji zwrócić się z wnioskiem do pracodawcy o zgodę na przerwanie urlopu, jednak wniosek taki nie jest dla pracodawcy wiążący.

Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby nie doszło do rozpoczęcia urlopu. Przed rozpoczęciem urlopu możliwe jest bowiem przesunięcie terminu urlopu lub jego części, jeśli pracownik przedstawi wniosek z uzasadnieniem, w którym wskaże ważne przyczyny, z powodu których nie może w pełni korzystać z urlopu, uwzględniając jego funkcje (wypoczynek).

Powyższe wynika z art. 164 § 1 Kodeksu pracy: „Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami”. Wśród takich przyczyn można wskazać powody osobiste i rodzinne, takie jak choroba bliskiej osoby.

Jednak przepis ten nie ma zastosowania, jeśli np. do choroby dziecka lub innej bliskiej osoby dojdzie już w trakcie urlopu. Wtedy, jak zauważono powyżej, wymagana jest zgoda pracodawcy na przerwanie urlopu i wykorzystanie pozostałej części urlopu w terminie późniejszym.

Proponuję zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem i przedstawić całą sytuację. Być może pracodawca okaże dobrą wolę i pozwoli na wykorzystanie pozostałej części urlopu w terminie późniejszym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Pytania o urlop wychowawczy

Aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim – umowa na czas określony do końca maja. Jednocześnie z tym samym pracodawcą związana jestem umową na...

 

Wykorzystanie całego zaległego urlopu w danym terminie

Mam 10 dni zaległego urlopu za ubiegły rok. Zgodnie z przepisami mogę go wykorzystać do końca września roku następnego. Z tego urlopu chciałem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »