Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Cofnięcie urlopu

• Autor: Dorota Kriger

Otrzymałem zgodnie z planem urlop, ale z powodu choroby córki musieliśmy wrócić do domu. Czy pracodawca na wniosek pracownika może/musi przywrócić go do pracy, czy jest to wyłącznie jego dobra wola? Minęły dopiero dwa dni urlopu i nie chciałbym go stracić na siedzenie w domu. A jeżeli już przywróci, to czy można przesunąć ten, z którego nie skorzystałem (chciałbym wykorzystać 14 dni nieprzerwanego wypoczynku)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W trakcie urlopu wypoczynkowego mogą zaistnieć sytuacje uniemożliwiające pracownikowi prawidłowe wykorzystanie urlopu w celu wypoczynku i regeneracji. Sytuacje te zostały wymienione w art. 166. Kodeksu pracy i są to:

  1. czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,
  2. odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
  3. odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
  4. urlop macierzyński.

Oprócz wymienionych przypadków dotyczących pracownika istnieją też uwarunkowania po stronie pracodawcy, który zgodnie z art. 167 § 1 również może przerwać urlop pracownika, jeśli wymaga tego sytuacja w zakładzie pracy.

Jeśli zaistnieją okoliczności, takie jak w art. 166 Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do przerwania urlopu i wykorzystania go w innym terminie, po ustaniu tych okoliczności.

Ponieważ choroba dziecka nie została wymieniona w tym katalogu przypadków, nie przerywa ona urlopu wypoczynkowego pracownika z mocy prawa, tak jak to jest w przypadku np. choroby samego pracownika. Pracownik może w takiej sytuacji zwrócić się z wnioskiem do pracodawcy o zgodę na przerwanie urlopu, jednak wniosek taki nie jest dla pracodawcy wiążący.

Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby nie doszło do rozpoczęcia urlopu. Przed rozpoczęciem urlopu możliwe jest bowiem przesunięcie terminu urlopu lub jego części, jeśli pracownik przedstawi wniosek z uzasadnieniem, w którym wskaże ważne przyczyny, z powodu których nie może w pełni korzystać z urlopu, uwzględniając jego funkcje (wypoczynek).

Powyższe wynika z art. 164 § 1 Kodeksu pracy: „Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami”. Wśród takich przyczyn można wskazać powody osobiste i rodzinne, takie jak choroba bliskiej osoby.

Jednak przepis ten nie ma zastosowania, jeśli np. do choroby dziecka lub innej bliskiej osoby dojdzie już w trakcie urlopu. Wtedy, jak zauważono powyżej, wymagana jest zgoda pracodawcy na przerwanie urlopu i wykorzystanie pozostałej części urlopu w terminie późniejszym.

Proponuję zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem i przedstawić całą sytuację. Być może pracodawca okaże dobrą wolę i pozwoli na wykorzystanie pozostałej części urlopu w terminie późniejszym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info