Kategoria: Zawarcie umowy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2


Okres wypowiedzenia inny niż w Kodeksie pracy

Czy do umowy o pracę na czas nieokreślony można dołączyć klauzulę o okresie wypowiedzenia innym, niż wynika to z Kodeksu pracy, np. dołączyć zapis o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia bez podania przyczyny?

Trzecia umowa

Czy trzecia umowa zawsze jest umową na czas nieokreślony (nie było umowy na okres próbny)? Pierwsza umowa o pracę na 3 miesiące była na zastępstwo, druga – też na zastępstwo, ale na czas nieokreślony (do powrotu zastępującego). Trzecia umowa będzie już na dane stanowisko – czy może być na czas określony? Czy żeby trzecia umowa była na czas nieokreślony, ma być podpisana na określone stanowisko, czy też chodzi o umowę z danym pracodawcą?

Urlop macierzyński a rozwiązanie umowy

Jestem zatrudniona na czas określony. Przepracowałam u tego pracodawcy 5 lat. Umowa wygaśnie, gdy będę na urlopie macierzyńskim. Czy pracodawca jest zobowiązany do przedłużenia umowy, czy po prostu stracę pracę i nie będzie mi przysługiwać urlop wychowawczy płatny?

Umowa-zlecenie a umowa o pracę

Miałem podpisane z pracodawcą dwie umowy na czas określony. Ta druga skończyła się niedawno, a pracodawca – zamiast zaproponować mi umowę na czas nieokreślony – dał mi umowę-zlecenie na okres kilku miesięcy i zobowiązał się słownie, że kolejna umowa będzie już umową o pracę. Czy ta umowa o pracę, którą mam podpisać za kilka miesięcy, będzie tą umową na czas nieokreślony, czy przerwa w zatrudnieniu spowoduje, że „licznik” będzie bił od nowa?

Zakończenie współpracy w związku zakończeniem okresu próbnego

Zatrudniłem się w pewniej firmie i dostałem umowę na okres próbny (na 2 miesiące). Umowa zakończy się 31 stycznia 2009 r. Warunki pracy, a przede wszystkim zarobki, mi nie odpowiadają. Chcę zaczekać do końca umowy i zrezygnować z dalszej pracy. Czy muszę po tym okresie napisać jakieś wypowiedzenie? Czy mogę po prostu 1 lutego nie przyjść do pracy, oczywiście, po poinformowaniu o tym pracodawcy dzień wcześniej?

Powrót z części etatu na cały etat – aneks do umowy

Koleżanka wychowująca dziecko ma podpisany aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony. W aneksie znalazł się zapis o zmianie wymiaru etatu na 1/2 (zamiast przejścia na urlop wychowawczy). Zgodnie z zapisem aneks ten ma obowiązywać do końca bieżącego roku. Pracodawca namawiał koleżankę już wcześniej do powrotu do pracy na pełen etat, jednak nie chciała się na to zgodzić. Mam pytanie: czy od nowego roku automatycznie będą obowiązywać ją warunki podstawowej umowy o pracę?

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony

Czytałem, że jeśli kończy się umowa na czas określony i następną umową ma być umowa na czas nieokreślony, to pracodawca musi o tym poinformować pracownika najdalej 5 dni przed końcem umowy na czas określony. Czy jeśli pracodawca nic nie powie przed końcem umowy, to czy oznacza to, że automatycznie umowa zostaje przedłużona?

Czy pracodawca może mnie zatrudnić drugi raz na okres próbny?

Zostałem zatrudniony w firmie (umowa o pracę) na czas próbny na 3 miesiące. Następnie przedłużono mi umowę na 12 miesięcy, ale nadal na czas próbny. Czy pracodawca może zatrudnić pracownika na okres próbny więcej niż jeden raz? W obu umowach dokładnie napisano: czas próbny, to samo stanowisko, to samo miejsce wykonywania pracy, ten sam wymiar czasu pracy, to samo wynagrodzenie oraz ten sam pracodawca.

Umowa o pracę a umowa-zlecenie – ciąża

Jestem w 18 tygodniu ciąży. Pracuję na podstawie umowy o pracę i w drugim zakładzie na podstawie umowy-zlecenia (opłacana jest składka chorobowa). Czy po pobycie na zwolnieniu lekarskim po upływie 33 dni ZUS wypłaci mi świadczenia za dwa zwolnienia? Takie samo pytanie mam co do urlopu macierzyńskiego.

Pierwsza praca – książeczka ubezpieczeniowa

Mam 23 lata, a od sierpnia pracuję na umowie o pracę i mam odprowadzane składki na obowiązkowe ubezpieczenia, w tym oczywiście zdrowotne. Niestety, do tej pory nie dostałam książeczki ubezpieczeniowej. Mam dość „zakręconego” szefa, który często o wielu rzeczach zapomina i jest w ciągłych rozjazdach, a firmę prowadzę ja. Jak zatem odbywa się „wyrobienie” książeczki ubezpieczeniowej? Czy mogę sama o to zadbać, skoro potrzebuję tylko pieczątki i podpisu szefa, aby książeczka była ważna. Nie byłam u lekarza medycyny pracy na żadnych badaniach przed ani po podpisaniu umowy, czy są one niezbędne? Dodam, że pracuję w biurze podróży. I ostatnie pytanie: Jeśli mam stałe zameldowanie w Warszawie, ale mieszkam i pracuję w Krakowie, to czy rozliczam się i odprowadzam składki w Krakowie? Co mam wpisać na wniosku o wydanie książeczki ubezpieczeniowej?

Niepełnoletni w pracy – zawarcie umowy

Zamierzamy razem ze wspólnikiem otworzyć kolejny sklep monopolowy. Zgłosiła się do nas do pracy dziewczyna , która kończy 18 lat dopiero w lutym 2009 roku. Oznacza to, że obecnie nie jest pełnoletnia. Czy możemy ją zatrudnić w naszym sklepie jako samodzielnego sprzedawcę?

Praca „na czarno” – ciąża

Moja przyjaciółka pracowała w firmie X od 2 października 2007 do lipca tego roku. Mimo próśb, żadnej umowy nigdy nie dostała, tzn. umowa była wypisywana co 10 dni, chyba na wypadek kontroli z urzędu skarbowego i następnie niszczona. Pracowała więc „na czarno”. Gdy szefowa się dowiedziała, że jest w ciąży, natychmiast ją zwolniła, tłumacząc, że daje jej „urlop”. Oczywiście żadnego wynagrodzenia już nie dostała. Jednak po naciskach znajomych szefowa zawarła z nią umowę, ale – choć wiedziała, że dziewczyna jest w 4 miesiącu ciąży – jedynie na okres próbny, 1 MIESIĄCA!, na 1/8 etatu, z wynagrodzeniem 140 zł brutto! Z tego co wiem, po 1 miesiącu próbnym pracodawca nie ma obowiązku przedłużać umowy, dziewczyna jest więc w tarapatach. W akcie desperacji poszła wczoraj do lekarza i wzięła zwolnienie, ale czy to coś zmieni? Jak można jej teraz pomóc? Czy pozostała jej już tylko droga sądowa? Czy w praktyce takie nieprzestrzeganie prawa da się udowodnić?

Prezes a umowa o pracę

Kto zawiera umowę o pracę z prezesem spółki z o.o. wówczas kiedy zarząd jest jednoosobowy i ma ona dwóch udziałowców. Jeśli umowa może być zawarta z pełnomocnikiem, to kto go ustanawia? Czy może nim być osoba fizyczna?

Umowa na okres próbny

W lutym zatrudniłem pracownicę na trzymiesięczny okres próbny. Po kilku dniach przyniosła ona zwolnienie lekarskie i oznajmiła, że jest w ciąży. Obecnie umowa o pracę kończy się, a osoba ta jest nadal na zwolnieniu. Czy mam obowiązek przedłużyć jej umowę?

Praca i nauka

W listopadzie 2005 r. podpisałam z moim pracodawcą umowę dotyczącą pokrycia kosztów mojej nauki. Obowiązuje ona przez czas edukacji oraz przez dwa lata po jej ukończeniu. Szczególnie interesuje mnie fragment zapisu umowy mówiący o tym, że: „Pracownik zobowiązany jest do świadczenia pracy w pełnym wymiarze w ramach stosunku pracy na rzecz pracodawcy w czasie pobierania nauki oraz po jej ukończeniu, przez czas odpowiadający okresowi pobierania nauki, której koszty pokrywał pracodawca. W przypadku wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przed upływem wyżej określonego terminu niniejszej umowy, pracownik zobowiązany jest do zwrotu całości kosztów nauki pracownika przez pracodawcę”. We wrześniu 2006 r. szef podpisał ze mną umowę zlecenie w miejsce wcześniejszej umowy o pracę. Powodem zmiany był fakt, że wciąż się uczę i nie ukończyłam 26-go roku życia. Jeżeli zerwałabym umowę przed jej końcem czy zostanę obarczona wszystkimi kosztami nauki czy też proporcjonalnie do czasu jaki przepracowałam? Czy do okresu, w którym muszę pracować na rzecz wspomnianego pracodawcy wlicza się również urlop macierzyński i wychowawczy?

Zatrudnienie cudzoziemca

Czy cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wizy turystycznej może ją przedłużyć z jednoczesną zamianą na wizę pozwalającą na podjęcie pracy?

Praca „na czarno”

Proszę o informację dotyczącą odpowiedzialności pracownika za pobieranie części prowizyjnej wynagrodzenia "na czarno". Chodzi tu o odpowiedzialność przed US i ZUS, być może również karna - pomóżcie! Nadmienię, iż oficjalna wersja umowy o prace to 1/2 etatu minimalnego wynagrodzenia.

Jednoczesne zatrudnienie na kontrakcie i na umowę o pracę

Czy w przychodni spółce z o.o. dyrektor może być jednocześnie zatrudniony na kontrakt menegerski i na umowę o pracę jako lekarz specjalista?

Zwrot kosztów szkolenia

Z dniem 1 stycznia dostałem od pracodawcy zmianę umowy o pracę, zmieniającą płacę zasadniczą. Dodano również treść:" Pracodawca może żądać zwrotu poniesionych kosztów szkolenia pracownika, jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy o pracę nastąpi z winy lub inicjatywy pracownika przed przepracowaniem okresu dwóch lat od momentu ukończenia szkolenia".I Mam problem, w ciągu 8 lat nie spotkałem się z takim zapisem. A gdybym w przyszłości chciał odejść? Czy będę musiał oddać koszty szkoleń ( czy są na to jakieś akty prawne)? Wiem z doświadczenia, że pracodawca przynajmniej raz w roku organizuje szkolenia (nie koniecznie podwyższające moje zdolności).

Czy umowa o świadczenie usług może być uznana za umowę o pracę?

Znajomy pracował w firmie handlowej. Jego praca polegała na sprzedaży produktów hurtowni. Był na własnej działalności gospodarczej i z firmą miał podpisaną umowę o świadczenie usług. Korzystał z samochodu firmy na zasadzie dzierżawy (nie mógł wykorzystywać go do celów prywatnych, mimo że koszty paliwa, tak w zakresie działalności jak i prywatnie, pokrywał z własnej kieszeni). Miał swojego kierownika, wykonywał jego polecenia, miał nawet system GPS. Godziny pracy również były ściśle ustalone i oczywiście cele, od których płacono mu wynagrodzenie (marża itp). Nie mógł w godzinach pracy załatwiać prywatnych spraw. Nie mógł także świadczyć usług innym firmom – nawet niekonkurencyjnym. Dla mnie ma to cechy pracy na pełnym etacie, a zakładanie przez pracowników własnej działalności miało posłużyć tylko ominięciu „zusów”. A oto moje pytania: 1. Umowa została rozwiązana pół roku temu. Czy mój znajomy może złożyć pozew do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy? Czy w ogóle jest taka możliwość, jeśli oficjalnie prowadził działalność gospodarczą? 2. Czy w przypadku umowy o świadczenie usług obowiązuje zakaz konkurencji, zawarty w umowie o świadczenie usług (7-stronicowa umowa – parafka na każdej stronie, w 5. paragrafie tej umowy wpisany zakaz pracy u konkurencji przez 6 miesięcy od ustania umowy)? Wiem, że taki zakaz obowiązuje przy umowie agencyjnej. Natomiast nic takiego nie ma w umowie o świadczenie usług, uregulowanej przepisami o umowie zleceniu, nie mniej jednak taki punkt został przez mojego znajomego podpisany. Zaznaczę przy tym, że firma nie zapłaciła odszkodowania w związku z zakazem pracy u konkurencji. Wiem, że to pytanie dotyczy kodeksu cywilnego, ale może akurat ktoś będzie miał wiedzę na ten temat. Proszę o pomoc i wskazanie konkretnych przepisów, na które znajomy może się powołać.

Umowa o pracę a rozkład czasu pracy

Do tej pory mieliśmy zatrudnionych pracowników mających zwykły wymiar czasu pracy. Teraz chcielibyśmy zatrudnić dwóch nowych pracowników w systemie zmianowym. Zakładamy, że w jednym miesiącu pracownik pracowałby od 22.00 do 6.00 (soboty, niedziele), zaś w kolejnym miesiącu np. od 14.00 do 22.00. Bardzo prosimy doświadczonych kadrowców o pomoc, co mamy wpisać w umowie o pracę w rubryce „czas pracy”. Dotychczas mieliśmy przypadki tylko „pełen etat”, a teraz wpisać po prostu „system zmianowy”? W którym paragrafie w umowie o pracę zaznaczyć pracę w godzinach nocnych?

Zmiana treści umowy – umowa na czas określony

Miałam podpisaną umowę o pracę na czas nie określony, a teraz wręczono mi umowę na czas określony. Czy możliwa jest taka zmiana umowy?

Umowa cywilno-prawna

Jestem lekarzem. Obecnie jestem zatrudniona w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na podstawie umowy o pracę na czas określony do 1 lipca 2019 roku. Na początku listopada br. poprosiłam pracodawcę, żeby od 1-ego stycznia zatrudnił mnie na kontrakt tzn. umowę cywilno-prawną. Zachowałam obowiązujący mnie okres wypowiedzenia. Złożyłam też podanie o zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej od 1-ego stycznia 2006 roku. Początkowo Dyrektor Ośrodka Zdrowia przyjęła to i nie było problemu. Ale przed dwoma dniami powiedziała, że nie może mnie zatrudnić na kontrakcie od 1-ego stycznia, ponieważ to jest niezgodne z kodeksem pracy. Zaproponowała mi, żebym się zwolniła na miesiąc i podjęła pracę na kontrakcie od 1-ego lutego, chyba, że pozostanę na umowie o pracę... Ja nie chcę przerywać pracy. Czy można przejść z umowy o pracę na kontrakt bez miesięcznej przerwy?

Zmiana treści umowy o pracę

Kiedy pracodawca może zmniejszyć zakres obowiązków pracownika, zmniejszając mu pensję?

Stosunek pracy czy zlecenie?

Pracuję od września zeszłego roku na umowę zlecenie. Mam stałe wynagrodzenie w wysokości około 550 zł netto. Pracuję od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18. Chciałabym się dowiedzieć jakie mam prawa z takiego tytułu pracy, czy mam jakiekolwiek prawa np. urlop itp.

Pozorna umowa o pracę

Miałam umowę o pracę na czas określony (od 1.08.2003 r. do 31.12.2007 r.) z zastosowaniem 2 tygodniowego wypowiedzenia. Szef chciał, abym za darmo pracowała w godzinach nadliczbowych, do czego się nie zastosowałam. Gdy prezes się o tym dowiedział, kazał mi zwrócić oryginał umowy, w zamian dając umowę o pracę, za okres, który faktycznie przepracowałam (1 miesiąc) oraz świadectwo pracy, a na dalszy okres pracy dał mi umowę zlecenie, przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy. Proszę mi powiedzieć, co w związku z tym mogę uzyskać w sądzie pracy?

Praca na dwóch etatach

Czy możliwe jest zawarcie z tym samym pracodawcą dwóch umów o pracę (dwa pełne etaty) - o ile praca na obu etatach będzie rodzajowo różna?

Przedłużenie umowy o pracę pracownicy w ciąży

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do końca roku 2004. Jeżeli w tym czasie zajdę w ciąże, to czy mój pracodawca ma obowiązek przedłużyć mi umowę po 1 stycznia 2005 roku, czy też umowa automatycznie wygasa 31.12.2004 bez prawa przedłużenia bądź zawarcia nowej. Czy będzie przysługiwało mi prawo do zasiłku macierzyńskiego?

Termin zawarcia i termin podjęcia pracy

Zawarłam umowę o pracę na czas określony od 1 maja do 30.06.2004 r. Umowa została spisana dnia 30.04.2004 r. W umowie wskazałam rozpoczęcie pracy w dniu 4.05.2004 r. Czy umowa jest prawidłowo zawarta? Czy powinnam ją zawrzeć dopiero w dniu 4.05.2004 r., ponieważ dni 1-3.05.2004 r. były dniami wolnymi od pracy?

Cechy stosunku pracy

Czy stosunek pracy może być nawiązany dla wykonania "określonych" lub "oznaczonych" czynności?

Strona: 1 2


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »