Termin złożenia wniosku o urlop wychowawczy

• Autor: Dorota Kriger

Czy jest możliwość, aby wniosek o urlop wychowawczy złożyć np. miesiąc przed jego rozpoczęciem, czy musi być zachowany termin dwóch tygodni? Czy byłabym wtedy chroniona przed zwolnieniem od momentu złożenia wniosku do zakończenia urlopu? Czy uzasadnieniem złożenia takiego wniosku wcześniej może być chęć wykorzystania urlopu wypoczynkowego oraz dania pracodawcy czasu na wyszkolenie nowego pracownika przed rozpoczęciem przeze mnie urlopu wychowawczego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Termin złożenia wniosku o urlop wychowawczy

Czy pracodawca może zwolnić pracownika który przedłożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego?

Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika, a dokładnie nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z nim umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez tego pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 1861 § 1 Kodeksu pracy – K.p.). Pracownik, który chce skorzystać z urlopu wychowawczego, powinien więc złożyć pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie, przy czym wniosek ten powinien być złożony na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem przewidywanego okresu urlopu (§ 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego, Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym wniosek można przedłożyć także wcześniej niż na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu, ale należy wskazać wtedy dokładny termin rozpoczęcia urlopu.

Jeżeli więc pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego, przedłoży pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu, nie zostanie zwolniony.

Zobacz też: Z jakim wyprzedzeniem wniosek o urlop

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wypowiedzenie umowy o pracę przed złożeniem przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego

Jeśli jednak pracodawca uprzedzi działania pracownika i wcześniej przedstawi pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę – zastosowanie znajdzie inny przepis K.p. Zgodnie z nim, jeśli wniosek o urlop wychowawczy zostanie złożony po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy (czyli np. po przedstawieniu pracownikowi wypowiedzenia), to umowa o pracę i tak ulegnie rozwiązaniu (art. 1861 § 2 K.p.). Do rozwiązania umowy w takim przypadku dojdzie zgodnie z terminem wynikającym z przedstawionego wypowiedzenia bądź zawartego porozumienia stron.

Należy też pamiętać o innym przepisie, a dokładnie o art. 8 K.p., zgodnie z którym: „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”. Oznacza to, że również zbyt wczesne złożenie wniosku o urlop wychowawczy w celu uniknięcia rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę może stanowić obejście prawa i powodować, iż ochrona, o jakiej mowa w art. 1861 § 1 K.p., nie będzie działać.

Z jakim wyprzedzeniem pracownik może złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego?

W świetle powyższego pracownik może złożyć wniosek o urlop wychowawczy nawet na miesiąc przed terminem jego rozpoczęcia, jeśli są ku temu powody, np. w międzyczasie pracownik wykorzystuje inny urlop: macierzyński, wypoczynkowy, i jest pewien swojej decyzji, a obawia się, że nie będzie mógł np. osobiście w innym terminie złożyć wniosku.

Jeśli w uzasadnieniu wniosku wskaże Pani przyczyny, które wymieniła Pani w pytaniu, to nie powinno być problemu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »