Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin złożenia wniosku o urlop wychowawczy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-04-17

Czy jest możliwość, aby wniosek o urlop wychowawczy złożyć np. miesiąc przed jego rozpoczęciem, czy musi być zachowany termin dwóch tygodni? Czy byłabym wtedy chroniona przed zwolnieniem od momentu złożenia wniosku do zakończenia urlopu? Czy uzasadnieniem złożenia takiego wniosku wcześniej może być chęć wykorzystania urlopu wypoczynkowego oraz dania pracodawcy czasu na wyszkolenie nowego pracownika przed rozpoczęciem przeze mnie urlopu wychowawczego?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika, a dokładnie nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z nim umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez tego pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 1861 § 1 Kodeksu pracy – K.p.). Pracownik, który chce skorzystać z urlopu wychowawczego, powinien więc złożyć pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie, przy czym wniosek ten powinien być złożony na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem przewidywanego okresu urlopu (§ 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego, Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym wniosek można przedłożyć także wcześniej niż na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu, ale należy wskazać wtedy dokładny termin rozpoczęcia urlopu.

Jeżeli więc pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego, przedłoży pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu, nie zostanie zwolniony. Jeśli jednak pracodawca uprzedzi działania pracownika i wcześniej przedstawi pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę – zastosowanie znajdzie inny przepis K.p. Zgodnie z nim, jeśli wniosek o urlop wychowawczy zostanie złożony po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy (czyli np. po przedstawieniu pracownikowi wypowiedzenia), to umowa o pracę i tak ulegnie rozwiązaniu (art. 1861 § 2 K.p.). Do rozwiązania umowy w takim przypadku dojdzie zgodnie z terminem wynikającym z przedstawionego wypowiedzenia bądź zawartego porozumienia stron.

Należy też pamiętać o innym przepisie, a dokładnie o art. 8 K.p., zgodnie z którym: „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”. Oznacza to, że również zbyt wczesne złożenie wniosku o urlop wychowawczy w celu uniknięcia rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę może stanowić obejście prawa i powodować, iż ochrona, o jakiej mowa w art. 1861 § 1 K.p., nie będzie działać.

W świetle powyższego pracownik może złożyć wniosek o urlop wychowawczy nawet na miesiąc przed terminem jego rozpoczęcia, jeśli są ku temu powody, np. w międzyczasie pracownik wykorzystuje inny urlop: macierzyński, wypoczynkowy, i jest pewien swojej decyzji, a obawia się, że nie będzie mógł np. osobiście w innym terminie złożyć wniosku.

Jeśli w uzasadnieniu wniosku wskaże Pani przyczyny, które wymieniła Pani w pytaniu, to nie powinno być problemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i...

 

Praca w nocy a urlop

Pracownik w naszej firmie zaczyna zmianę nocną w niedzielę o godz. 22:00, a kończy w poniedziałek o 06:00 . Na jaki...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Pracownica na urlopie macierzyńskim a likwidacja firmy

Pracownica na urlopie macierzyńskim a likwidacja firmy

Od kilku lat pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony. Mój pracodawca to jednoosobowa działalność gospodarcza, gdzie obecnie jedynym zatrudnionym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »