Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieudzielenie urlopu w planowanym terminie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-08-13

Pracodawca odmówił mi udzielenia urlopu letniego 10-dniowego planowanego z wyprzedzeniem 3-miesięcznym. Na planie urlopów podałam inny termin niż na wniosku urlopowym (był o jeden tydzień przesunięty do przodu). Ale informacja o tej zmianie była zawarta w grafiku pracy i podana do informacji miesiąc wcześniej i ten grafik został zaakceptowany przez pracodawcę, a urlop ze zmienionym terminem został naniesiony na listę obecności przez pracodawcę. Na dwa dni przed urlopem zatwierdzonym przez grafiki menedżer poinformował mnie, że udzieli mi urlopu tylko na tydzień, bo drugi tydzień nie pokrywa się z wcześniejszym planem. Jak mogę walczyć o swoje prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

Ustalenia dotyczące terminu rozpoczęcia i trwania urlopu wypoczynkowego zawarte w obowiązującym w firmie planie urlopów mają ten skutek, że wiążą pracodawcę i pracownika w tym zakresie, tzn. pracownik powinien rozpocząć urlop w terminie określonym w planie, a pracodawca powinien urlopu udzielić. Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają jednak w wyjątkowych sytuacjach przesunięcie terminu urlopu ustalonego w planie urlopów.

 

Korekty terminów mogą nastąpić zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. W związku z tym przesunięcie ustalonego terminu rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy.

Wniosek pracownika o przesunięcie ustalonego terminu urlopu powinien być umotywowany ważnymi przyczynami. Przyczyny te wiążą się z sytuacją życiową pracownika, np. choroba członka rodziny i niemożność wykorzystania urlopu wspólnie przez całą rodzinę, itp. W takiej sytuacji pracodawca może przesunąć termin ustalonego wcześniej urlopu. Nie ma jednak takiego obowiązku i może również wymagać, aby pracownik rozpoczął urlop zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie urlopów.

 

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić również z przyczyn leżących po stronie pracodawcy pod warunkiem, że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy, a nieobecność pracownika w terminie jego urlopu spowodowałaby poważne zakłócenie w toku pracy zakładu. Do takich sytuacji można zaliczyć, np. konieczność usuwania awarii, kontrola organów skarbowych w firmie itp. O tym, czy zaistniała przyczyna ma szczególny charakter, decyduje wyłącznie pracodawca, a pracownik nie ma wpływu na tę ocenę.

Jeżeli doszło do przesunięcia uzgodnionego wcześniej terminu urlopu, strony powinny ustalić nowy termin wypoczynku, przy czym pracodawca powinien starać się, aby nowy termin urlopu przypadał w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo lub najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Podsumowując – może Pani podnieść argument, że zmiana terminu urlopu została zaakceptowana przez pracodawcę, wiec zobowiązał się on do jego udzielenia Pani właśnie w tym terminie. Jeśli ten argument nie przyniesie skutku, to pozostaje skarga do PIP-u, ale innych możliwości Pani niestety nie ma.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki