Kategoria: Urlop

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieudzielenie urlopu w planowanym terminie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-08-13

Pracodawca odmówił mi udzielenia urlopu letniego 10-dniowego planowanego z wyprzedzeniem 3-miesięcznym. Na planie urlopów podałam inny termin niż na wniosku urlopowym (był o jeden tydzień przesunięty do przodu). Ale informacja o tej zmianie była zawarta w grafiku pracy i podana do informacji miesiąc wcześniej i ten grafik został zaakceptowany przez pracodawcę, a urlop ze zmienionym terminem został naniesiony na listę obecności przez pracodawcę. Na dwa dni przed urlopem zatwierdzonym przez grafiki menedżer poinformował mnie, że udzieli mi urlopu tylko na tydzień, bo drugi tydzień nie pokrywa się z wcześniejszym planem. Jak mogę walczyć o swoje prawa?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ustalenia dotyczące terminu rozpoczęcia i trwania urlopu wypoczynkowego zawarte w obowiązującym w firmie planie urlopów mają ten skutek, że wiążą pracodawcę i pracownika w tym zakresie, tzn. pracownik powinien rozpocząć urlop w terminie określonym w planie, a pracodawca powinien urlopu udzielić. Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają jednak w wyjątkowych sytuacjach przesunięcie terminu urlopu ustalonego w planie urlopów.

 

Korekty terminów mogą nastąpić zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. W związku z tym przesunięcie ustalonego terminu rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy.

Wniosek pracownika o przesunięcie ustalonego terminu urlopu powinien być umotywowany ważnymi przyczynami. Przyczyny te wiążą się z sytuacją życiową pracownika, np. choroba członka rodziny i niemożność wykorzystania urlopu wspólnie przez całą rodzinę, itp. W takiej sytuacji pracodawca może przesunąć termin ustalonego wcześniej urlopu. Nie ma jednak takiego obowiązku i może również wymagać, aby pracownik rozpoczął urlop zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie urlopów.

 

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić również z przyczyn leżących po stronie pracodawcy pod warunkiem, że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy, a nieobecność pracownika w terminie jego urlopu spowodowałaby poważne zakłócenie w toku pracy zakładu. Do takich sytuacji można zaliczyć, np. konieczność usuwania awarii, kontrola organów skarbowych w firmie itp. O tym, czy zaistniała przyczyna ma szczególny charakter, decyduje wyłącznie pracodawca, a pracownik nie ma wpływu na tę ocenę.

Jeżeli doszło do przesunięcia uzgodnionego wcześniej terminu urlopu, strony powinny ustalić nowy termin wypoczynku, przy czym pracodawca powinien starać się, aby nowy termin urlopu przypadał w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo lub najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Podsumowując – może Pani podnieść argument, że zmiana terminu urlopu została zaakceptowana przez pracodawcę, wiec zobowiązał się on do jego udzielenia Pani właśnie w tym terminie. Jeśli ten argument nie przyniesie skutku, to pozostaje skarga do PIP-u, ale innych możliwości Pani niestety nie ma.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »