Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ekwiwalent za odzież roboczą i środki higieny osobistej dla stażysty

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2007-04-04

Czy osobie odbywającej 4 miesięczny staż pracy przysługuje ekwiwalent za odzież i środki czystości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pod pojęciem stażu rozumie się - nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Do takiego przypadku w zakresie obowiązku przestrzegania przepisów bhp znajdzie zastosowanie art. 304 par. 1 K.p. zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 par. 2 K.p., osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Zgodnie natomiast z art. 207 par. 2 pkt 1 K.p. pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

W konsekwencji, jeśli na danym stanowisku, na którym zatrudniony jest stażysta, przepisy bhp przewidują wydawanie pracownikom odzieży roboczej, to stażysta także ma prawo do otrzymania takiej odzieży.

Podobnie, w myśl art. 233 K.p., rzecz wygląda ze środkami higieny osobistej.

Jeśli u danego pracodawcy poprawnie przyjęto wypłacanie ekwiwalentu w zamian za odzież roboczą, czy środki higieny osobistej, to stażysta ma także prawo do otrzymania takiego ekwiwalentu za okres zatrudnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Dodatek za pracę w niedziele i święta

Pracuję na trzy zmiany jako dyspozytor, okres rozliczeniowy czasu pracy to 3 miesiące. Pracuję też w niedziele i święta, przy czym jedną niedzielę mam...

 

Umowa-zlecenie, ciąża, poród i zasiłek macierzyński ? kiedy przysługuje, a kiedy nie?

Mam pytanie dotyczące zasiłku macierzyńskiego w przypadku umowy-zlecenia. Jeśli zleceniobiorczyni urodzi dziecko podczas okresu podlegania dobrowolnemu...

 

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony

Ubiegam się o świadczenie przedemerytalne. Rozwiązanie umowy o pracę (zawartej na czas określony) nastąpiło w oparciu o art. 30...

 

Niewypłacona prowizja po rozwiązaniu umowy

Byłam zatrudniona w firmie. Po zwolnieniu pracodawca nie chce wypłacić mi należącej prowizji – twierdzi, że transakcje nie były zakończone. Nie...

 

Zmiana dyrektora szkoły podstawowej

Od września obejmę stanowisko dyrektora w szkole podstawowej. Obecna pani dyrektor jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionym na podstawie...

 

Odbieranie wolnego za dni ponadnormatywnego czasu pracy

Czy zakład pracy może mnie zmusić do odbierania wolnego za dni ponadnormatywnego czasu pracy w okresie rozliczeniowym? Jeśli chciałbym dostać za te dni...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »