Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana wypowiedzenia umowy o pracę z porozumienia stron na winę pracownika

Marek Gola • Opublikowane: 2021-10-04 • Aktualizacja: 2021-10-04

Niecałe 3 miesiące temu podpisałam w pracodawcą rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w którym jestem jednocześnie zwolniona przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W dniu dzisiejszym otrzymałam mailowo dokument „oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę”, w którym pracodawca pisze, że rozwiązuje ze mną umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych i tutaj wprowadza 5 punktów, z których co najmniej 3 w ogóle nie dotyczą obszaru mojej odpowiedzialności stanowiskowej w firmie. Czyli pracodawca zmienił porozumienie strona na winę pracownika. Czy pracodawca ma prawo zmienić w ostatniej chwili oświadczenie woli wypowiedzenie umowy o pracę, które złożył, podpisując porozumienie stron, i czy nie byłoby najlepiej złożyć odwołania od tego rozwiązania? Nie zgadzam się z tymi zarzutami.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zmiana wypowiedzenia umowy o pracę z porozumienia stron na winę pracownika

Wypowiedzenie przesłane e-mailem

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż okres wypowiedzenia kończy się Pani w dniu 30 września, co powoduje, że na pewno nie powinna Pani od pracodawcy odbierać żadnego pisma do tego czasu. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile e-mail nie jest formą pisemną, wymaganą przepisami prawa, przez co będzie Pani przysługiwało prawo odwołania do sądu pracy celem zmiany świadectwa pracy na wypadek, gdyby pracodawca jednak w świadectwie pracy wskazał jako podstawę rozwiązania umowy o pracę art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Forma pisemna wynika z treści art. 30 § 3, zgodnie z którym „oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie”.

Godzi się jednak wskazać, iż zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonego w wyroku z dnia 5 maja 2016 r., sygn. akt II UK 280/15, „Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, może być wyrażone przez każde zachowanie, ujawniające wolę w sposób dostateczny, a więc także w sposób dorozumiany, mimo jego formalnej wadliwości (art. 30 § 3 k.p.). Oświadczenie w takiej formie (ustnej, w rozmowie telefonicznej) nie powoduje nieważności dokonanej czynności prawnej, aczkolwiek upoważnia pracownika do wystąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa”.

Odwołanie od zmienionego rozwiązania umowy o pracę

Innymi słowy od dnia następującego po dniu otrzymania e-maila winna Pani w terminie 21 dni wystąpić do sądu pracy z odwołaniem od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, a to z uwagi na nieprawdziwość stawianych Pani zarzutów oraz niezachowanie formy pisemnej. Zgodnie z art. 30 § 4 w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Na wniesienie odwołania ma Pani 21 dni, co wynika z art. 264 § 1.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »