Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przeniesienie pracownika ze spółki gminnej do pracy w urzędzie

• Autor: Marta Handzlik

W związku z propozycją wójta, abym jako kasjer przeszła do urzędu gminy, rozwiązałam umowę o pracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, będącym spółką gminną. Faktycznie wykonywałam czynności kasjera, pracuję od 21 lat w jednostkach budżetowych, a ostatnie 2 lata w spółce komunalnej. Do emerytury brakuje mi niecałe 2 lata. Moje przejście do urzędu nastąpiło za porozumieniem stron przy zachowaniu wszelkich moich uprawnień: urlopowych, wysługi lat pracy, wynagrodzenia. Jednak zatrudniono mnie jako pomoc administracyjną, a wykonuję czynności kasjera (III grupa zaszeregowania), kasjer IX grupa zaszeregowania. Uznano, że ze spółki gminnej nie można przejść w wyniku przeniesienia tylko za porozumieniem stron. W związku z tą sytuacją mam pytania: Czy faktycznie czynności kasjera (stanowisko urzędnicze podlegające naborowi) mogą być wykonywane przez pomoc administracyjną? Czy konieczne jest ogłoszenie konkursu na takie stanowisko?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Przeniesienie pracownika ze spółki gminnej do pracy w urzędzie

Zasada otwartego naboru na stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zasadą jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym jest stanowisko, na które – zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia – nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór z powodu zatrudnienia osoby na zastępstwo za nieobecnego pracownika albo mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

Zgodnie z art. 20 ustawy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko urzędnicze (awans wewnętrzny).

Przeniesienie pracownika na inne stanowisko urzędnicze

Ponadto w oparciu o art. 22 ust. 1 i 2 ustawy – w drodze porozumienia pracodawców i za zgodą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść go do pracy w innej jednostce samorządowej, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. Oznacza to, że bez przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze może zostać przeniesiony tylko taki pracownik samorządowy, który dotychczas pracuje na stanowisku urzędniczym.

Czy pracownik gminnej spółki to urzędnik?

Pracownik zatrudniony w gminnej spółce nie posiada statusu pracownika samorządowego i nie pracuje na stanowisku urzędniczym, ponieważ takie spółki nie są wymienione w art. 2 ustawy jako jednostki samorządowe, w których pracownicy są zatrudniani jako pracownicy samorządowi.

Pracownik zatrudniony w spółce, w której gmina ma 100% udziałów, jest pracownikiem tej spółki i nie może zostać przeniesiony do pracy w gminnej jednostce organizacyjnej. Może natomiast wziąć udział w naborze na stanowisko urzędnicze, w przeciwnym razie nie będzie możliwości jego zatrudnienia na takim stanowisku. Czyli Pani zatrudnienie powinno się odbywać w drodze konkursu (o ile byłoby to zatrudnienie na stanowisku urzędniczym – kasjera).

Na stanowisko pomocnicze nabór nie jest konieczny, jednak według Najwyższej Izby Kontroli czynności urzędniczych nie powinno się powierzać pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info