Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podjęcie pracy w czasie urlopu wychowawczego

Marek Gola • Opublikowane: 2016-01-18

Mam pytanie odnośnie podjęcia pracy w czasie urlopu wychowawczego. Obecnie u mojego pracodawcy mam umowę na czas nieokreślony (40 h). Chciałabym jednak teraz, w czasie urlopu wychowawczego podjąć pracę w szkole. Czy mogę to zrobić? Czy ewentualnie muszę o tym informować pracodawcę i czy on może się na to nie zgodzić? Jaką umowę mogę podpisać z nowym pracodawcą (umowę o pracę na rok na czas nieokreślony)? Co w przypadku gdybym zaszła w ciążę, pracując w czasie wychowawczego? Jak byłby mi wypłacany macierzyński bądź zwolnienie lekarskie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Podjęcie pracy w czasie urlopu wychowawczego

Czy pracownik w czasie urlopu wychowawczego może podjąć pracę zarobkową u innego pracodawcy?

Zgodnie z art. 186(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1503) w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Co należy rozumieć przez sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego?

Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem nie oznacza, że kontakt z dzieckiem musi być ciągły, nieprzerwany, że sprawująca taką opiekę osoba nie może zostać zastąpiona w wykonywaniu czynności opiekuńczych przez domowników czy inne osoby przez krótsze (kilkugodzinne) czy dłuższe (kilku- czy kilkunastodniowe) okresy. Nie można też wykluczyć, że w pewnych okresach owa osobista opieka może być sprawowana bez kontaktu z dzieckiem, na przykład w czasie odosobnienia pracownika z powodu jego choroby.

Według § 2 komentowanego przepisu sprawowanie osobistej opieki zostaje zakończone dopiero, gdy czynności składające się na ten proces zostaną przerwane na stałe, czyli bez zamiaru lub możliwości ich dalszego podjęcia – następuje trwałe zaprzestanie sprawowania opieki. Ratio legis regulacji o urlopie wychowawczym za równorzędną z taką sytuacją każe uznać podjęcie jakiejś formy aktywności (zatrudnienia lub innej działalności), która absorbowałaby urlopowanego pracownika w rozmiarze co najmniej pełnoetatowego zatrudnienia – wówczas bowiem udzielenie tego urlopu stałoby się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym należy przyjąć, że podejmowanie przez pracownika w czasie trwania urlopu wychowawczego różnych rodzajów aktywności nie stoi na przeszkodzie sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem. Ustawodawca, biorąc pod uwagę te okoliczności, dopuszcza zatem, by taki pracownik mógł podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie.

Podjęcie pracy w czasie urlopu wychowawczego u innego pracodawcy

Jeżeli chodzi o pracę zarobkową lub inną działalność, sformułowanie przepisu wskazuje, że w pierwszej kolejności zezwala się na pracę u pracodawcy udzielającego urlopu, a dopiero gdy u niego nie będzie takiej możliwości – na pracę u innego pracodawcy lub inną działalność. Zarazem jednak należy uznać, że ów dotychczasowy pracodawca nie może zabronić pracownikowi podjęcia pracy u innego pracodawcy albo innej działalności, jeżeli sam nie może zaoferować mu zatrudnienia. Z drugiej strony, jeżeli pracodawca udzielający urlopu oferuje takie zatrudnienie, pracownik nie może odmówić jego podjęcia, tłumacząc to możliwością uzyskania wyższego wynagrodzenia u innego pracodawcy czy wyższego dochodu z innej działalności. Konieczne jest w tym przypadku porozumienie między stronami.

Z kontekstu omawianej regulacji wynika także, że zatrudnienie podejmowane przez pracownika co do zasady nie powinno mieć charakteru pełnowymiarowego – powinno ono bowiem umożliwić sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w sposób i w wymiarze bardziej intensywnym, niż to jest możliwe w przypadku pełnoetatowego zatrudnienia.

Podsumowując – musi Pani poinformować pracodawcę o chęci podjęcia pracy, przy czym w pierwszej kolejności powinna Pani podjąć pracę u swojego obecnego pracodawcy, jeśli ją Pani zaoferuje. W takiej sytuacji nie może Pani odmówić, tłumacząc się, że chce Pani pracować w szkole.

Ponadto nie może Pani podjąć pracy w szkole w pełnym wymiarze czasu pracy, gdyż będzie to jednoznaczne z trwałym zaprzestaniem opieki nad dzieckiem.

W szkole umowa o pracę jest podpisywana w zależności od stopnia awansu nauczyciela i jego kwalifikacji. Trudno więc bez tych informacji, a także bez informacji o potrzebach szkoły odpowiedzieć na pytanie, jaka umowa miałaby Panią ze szkołą wiązać.

Jeśli w czasie urlopu wychowawczego nawiąże Pani drugi stosunek pracy, otrzyma Pani świadczenia chorobowe i macierzyńskie z tego stosunku pracy, a z tytułu urlopu wychowawczego nie otrzyma Pani dodatkowych świadczeń, chyba że zakończy Pani ten urlop i przejdzie Pani na płatne zwolnienie lekarskie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »