Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy do okresu zatrudnienia nauczyciela wchodzą okresy nieskładkowe?

Michał Kowalski • Opublikowane: 2018-02-14

Czy do okresu zatrudnienia nauczyciela, o którym jest mowa w art. 88 Karty Nauczyciela, wchodzą okresy nieskładkowe (okres nauki w szkole wyższej)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W świetle art. 88 ust. 1 i 2a Karty Nauczyciela, nauczyciel może przejść na emeryturę, jeżeli:

1) posiada co najmniej 30-letni okres zatrudnienia (w przypadku nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – 25-letni okres zatrudnienia) – na dzień 31 grudnia 2008 r.,

2) posiada co najmniej 20-letni okres pracy w szczególnym charakterze (na stanowisku nauczyciela albo odpowiednio nauczyciela w szkolnictwie specjalnym) – na dzień 31 grudnia 2008 r.,

3) nastąpi rozwiązanie jego stosunku pracy (lub wygaśnięcie w wyniku upływu okresu stanu nieczynnego bądź odmowy powrotu do pracy podczas stanu nieczynnego),

4) nie przystąpi do OFE albo złoży wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Do okresu zatrudnienia wskazanego w pkt 1 powyższego zaliczenia zalicza się okresy składkowe i nieskładkowe oraz tzw. okresy uzupełniające (wyrok Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2002 r., II UKN 337/01). Natomiast w stażu pracy w szczególnym charakterze, o którym mowa w pkt 2, uwzględnia się wyłącznie okresy pracy na stanowisku nauczyciela w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zgodnie z art. 7 pkt 9 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku stanowią okresy nieskładkowe, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów.

Aby okres nauki w szkole wyższej został uznany za okres nieskładkowy, ubezpieczony powinien zaliczyć cały program studiów (uzyskać absolutorium), lecz nie musi obronić pracy magisterskiej i uzyskać dyplomu ukończenia studiów wyższych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, III AUa 1074/12).

W związku z powyższym okres nauki w szkole wyższej spełniający powyższe warunki podlega wliczeniu do okresu zatrudnienia wskazanego w pkt 1 wyliczenia jako okres nieskładkowy, lecz nie jest uwzględniany w stażu pracy nauczycielskiej określonym w pkt 2.

Należy jednak pamiętać, że łączna długość okresów nieskładkowych nie może przekraczać 1/3 długości okresów składkowych (art. 5 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa o dzieło a składki ZUS

Czy pracując na podstawie umowy o dzieło, mogę sam opłacać składki ZUS? Jeśli tak, to jakie dokumenty muszę wypełnić i ile wynoszą te składki?

Wymiar zatrudnienia jako warunek uzyskania urlopu na poratowanie zdrowia

Jestem nauczycielką, pracuję od 2002 r. P o urodzeniu dziecka nie zdecydowałam się przejść całkowicie na wychowawczy i w tym roku...

Prawo do zasiłku chorobowego dla nauczyciela

Jestem nauczycielem, który do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. 31 sierpnia muszę rozwiązać stosunek pracy z powodu braku godzin. Czy...

Płatne zwolnienie lekarskie

Do końca listopada jestem na urlopie wychowawczym i od 1 grudnia wracam do pracy. Od niedawna wiem, że jestem w ciąży. Ze względu na złe...

Czy muszę zawiesić firmę, żeby dostać zasiłek i mieć L4?

Mam działalność gospodarczą i prowadzę ją sama. Jestem w ciąży. Czy muszę zawiesić firmę, żeby dostać zasiłek i mieć L4?

Czy mogę odmówić pracodawcy wykonania dodatkowej pracy?

Jestem zatrudniona na umowie o pracę w dziale księgowości. Na tę chwilę jestem skrajnie wykończona, gdyż obsada w dziale jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »