Kategoria: Inne
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy do okresu zatrudnienia nauczyciela wchodzą okresy nieskładkowe?

Autor: Michał Kowalski • Opublikowane: 2018-02-14

Czy do okresu zatrudnienia nauczyciela, o którym jest mowa w art. 88 Karty Nauczyciela, wchodzą okresy nieskładkowe (okres nauki w szkole wyższej)?

»Wybrane opinie klientów

W świetle art. 88 ust. 1 i 2a Karty Nauczyciela, nauczyciel może przejść na emeryturę, jeżeli:

1) posiada co najmniej 30-letni okres zatrudnienia (w przypadku nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – 25-letni okres zatrudnienia) – na dzień 31 grudnia 2008 r.,

2) posiada co najmniej 20-letni okres pracy w szczególnym charakterze (na stanowisku nauczyciela albo odpowiednio nauczyciela w szkolnictwie specjalnym) – na dzień 31 grudnia 2008 r.,

3) nastąpi rozwiązanie jego stosunku pracy (lub wygaśnięcie w wyniku upływu okresu stanu nieczynnego bądź odmowy powrotu do pracy podczas stanu nieczynnego),

4) nie przystąpi do OFE albo złoży wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Do okresu zatrudnienia wskazanego w pkt 1 powyższego zaliczenia zalicza się okresy składkowe i nieskładkowe oraz tzw. okresy uzupełniające (wyrok Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2002 r., II UKN 337/01). Natomiast w stażu pracy w szczególnym charakterze, o którym mowa w pkt 2, uwzględnia się wyłącznie okresy pracy na stanowisku nauczyciela w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zgodnie z art. 7 pkt 9 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku stanowią okresy nieskładkowe, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Aby okres nauki w szkole wyższej został uznany za okres nieskładkowy, ubezpieczony powinien zaliczyć cały program studiów (uzyskać absolutorium), lecz nie musi obronić pracy magisterskiej i uzyskać dyplomu ukończenia studiów wyższych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, III AUa 1074/12).

W związku z powyższym okres nauki w szkole wyższej spełniający powyższe warunki podlega wliczeniu do okresu zatrudnienia wskazanego w pkt 1 wyliczenia jako okres nieskładkowy, lecz nie jest uwzględniany w stażu pracy nauczycielskiej określonym w pkt 2.

Należy jednak pamiętać, że łączna długość okresów nieskładkowych nie może przekraczać 1/3 długości okresów składkowych (art. 5 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa o dzieło a składki ZUS

Czy pracując na podstawie umowy o dzieło, mogę sam opłacać składki ZUS? Jeśli tak, to jakie dokumenty muszę wypełnić i ile wynoszą te składki?

Wymiar zatrudnienia jako warunek uzyskania urlopu na poratowanie zdrowia

Jestem nauczycielką, pracuję od 2002 r. Po urodzeniu dziecka nie zdecydowałam się przejść całkowicie na wychowawczy i w tym roku szkolnym pracuję w wymiarze 10/18 tygodniowo (zgodnie z artykułem 186 K.p.). Chciałabym w przyszłym roku pójść na urlop na poratowanie zdrowia, ale dyrekcja twierdzi, że mi się nie należy, bo trzeba być zatrudnionym na pełnym etacie. Zaznaczam, że jestem nauczycielem dyplomowanym, mam umowę na pełny etat na czas nieokreślony i nie grozi mi od września brak godzin. Czy dyrektor ma rację, twierdząc, że pracuję w niepełnym wymiarze, skoro umowę mam na pełny etat?

Prawo do zasiłku chorobowego dla nauczyciela

Jestem nauczycielem, który do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. 31 sierpnia muszę rozwiązać stosunek pracy z powodu braku godzin. Czy z powodu niezakończonego leczenia mam prawo do zasiłku chorobowego po zakończeniu zwolnienia lekarskiego? Druga sprawa – otrzymałem z ZUS-u druk Z-10, na którym jest pouczenie i punkt, który mówi, kto nie może świadczenia otrzymać. Ja podobno nie mogę, ponieważ jestem uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych. Czy to prawda?

Płatne zwolnienie lekarskie

Do końca listopada jestem na urlopie wychowawczym i od 1 grudnia wracam do pracy. Od niedawna wiem, że jestem w ciąży. Ze względu na złe samopoczucie zastanawiam się nad pójściem na zwolnienie lekarskie. Czy żeby mieć płatne zwolnienie lekarskie muszę wrócić do pracy chociaż na 1 dzień?

Czy muszę zawiesić firmę, żeby dostać zasiłek i mieć L4?

Mam działalność gospodarczą i prowadzę ją sama. Jestem w ciąży. Czy muszę zawiesić firmę, żeby dostać zasiłek i mieć L4?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »