Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co czwarta niedziela wolna od pracy

Autor: Marta Handzlik

Czy pracując na cały etat od niedzieli do piątku, przysługuje mi jedna wolna niedziela w miesiącu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Co czwarta niedziela wolna od pracy

Czy osoba pracująca w niedzielę może skorzystać z wolnego w tym dniu?

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15112 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie pracy weekendowej.

Regulacja ta zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi pracującemu w niedziele co najmniej co czwartej niedzieli wolnej od pracy. Obowiązek ten jest niezależny od uprawnienia pracownika do otrzymania dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę.

Obowiązek udzielania pracownikowi co czwartej niedzieli wolnej

Obowiązek udzielenia co czwartej niedzieli wolnej nie dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych w ramach systemu czasu pracy określonego w art. 144 K.p., a więc pracownika pracującego w piątki, soboty i niedziele. W innych przypadkach nieudzielenie pracownikowi przynajmniej co czwartej niedzieli wolnej będzie stanowiło naruszenie przepisów o czasie pracy.

Naruszenie tego obowiązku przez pracodawcę nie uzasadnia prawa pracownika do żadnego dodatku do wynagrodzenia. Może ono stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które pracodawca może zostać ukarany grzywną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info