Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co czwarta niedziela wolna od pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-05-10

Czy pracując na cały etat od niedzieli do piątku, przysługuje mi jedna wolna niedziela w miesiącu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 15112 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie pracy weekendowej.

Regulacja ta zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi pracującemu w niedziele co najmniej co czwartej niedzieli wolnej od pracy. Obowiązek ten jest niezależny od uprawnienia pracownika do otrzymania dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę. Obowiązek udzielenia co czwartej niedzieli wolnej nie dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych w ramach systemu czasu pracy określonego w art. 144 K.p., a więc pracownika pracującego w piątki, soboty i niedziele. W innych przypadkach nieudzielenie pracownikowi przynajmniej co czwartej niedzieli wolnej będzie stanowiło naruszenie przepisów o czasie pracy.

Naruszenie tego obowiązku przez pracodawcę nie uzasadnia prawa pracownika do żadnego dodatku do wynagrodzenia. Może ono stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które pracodawca może zostać ukarany grzywną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odpoczynek tygodniowy a urlop wypoczynkowy

Jaka jest relacja miedzy odpoczynkiem tygodniowym a urlopem wypoczynkowym? Czy urlop wypoczynkowy pracownika może zastąpić odpoczynek tygodniowy? W...

 

Elektroniczny system ewidencjonowania czasu pracy

Pracuję w biurze w godzinach od 7 do 15. Czas zapisywany jest w systemie elektronicznym. Stąd też moja ewidencja czasy pracy przykładowo wygląda tak: wejście:...

 

Dwa dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

Od 7 maja nie ma mnie w pracy. Za dni 7 i 8 mam wystawione dwa dni nieusprawiedliwionej nieobecności. Wczoraj, tj. 12 maja, byłem dostarczyć zwolnienie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »