Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

1/4 etatu a wymiar urlopu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-08-25

Pracuję od 15.09.2008 r. na 1/4 etatu i jest to moja pierwsza praca. Stażu też nie mam. Czy w takim wypadku mam prawo do jakiegokolwiek urlopu? A jeśli tak, to czy powinien być płatny?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy każdej pracy etatowej należy się urlop wypoczynkowy. Mówi o tym art. 152 § 1 Kodeksu pracy: „Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej urlopem”.

Zgodnie z art. 154 § 1 K.p. wymiar takiego urlopu wynosi odpowiednio:

  • 20 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Dotyczy to pracowników, którzy zatrudnieni są na pełen etat, w przypadku zaś pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar przysługującego mu urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Podstawą przy obliczeniach wymiaru jest wymiar urlopu określony w art. 154 § 1 K.p. Niepełny dzień urlopu wyliczony w powyższy sposób zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

W zeszłym roku pracodawca powinien był udzielić Panu urlopu zgodnie z art. 153 § 1 K.p. – prawo do urlopu nabywał Pan bowiem stopniowo z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego Panu po przepracowaniu roku (pamiętając tu oczywiście o proporcjach dotyczących wymiaru etatu niższego niż pełen etat). Od stycznia tego roku miał Pan prawo do pełnego urlopu (nadal uwzględniającego niższy wymiar etatu), pod warunkiem że umowa jest na czas nieokreślony lub co najmniej do końca bieżącego roku.

Należy wiedzieć, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu (20 lub 26 dni), wlicza się również ukończoną szkołę, zgodnie z poniższej przytoczonym art. 155 § 1 K.p.:  „Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. szkoły policealnej – 6 lat,
  6. szkoły wyższej – 8 lat”.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wysokość składek ZUS podczas urlopu wychowawczego

Jestem na urlopie wychowawczym płatnym. Byłam ostatnio w ZUS-ie i powiedziano mi, że moje składki są odprowadzane od niepoprawnej kwoty. Księgowe w mojej firmie...

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

 

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Zwolnienie lekarskie po urlopie macierzyńskim

Jestem nauczycielem. Od 16 lipca byłam na zwolnieniu lekarskim. Od 5 września przebywam na urlopie macierzyńskim. W tym roku na feriach byłam na urlopie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »