Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie a zaległy urlop

• Autor: Dorota Kriger

Dostałem dwutygodniowe wypowiedzenie z pracy. Pracodawca poinformował mnie, że mam 6 dni urlopu do wybrania. Czy muszę z niego skorzystać w trakcie trwania wypowiedzenia? Czy jest szansa, żeby pracodawca wypłacił ekwiwalent?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wypowiedzenie a zaległy urlop

Czy w okresie wypowiedzenia pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy?

Urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia udziela się na nieco innych zasadach niż urlopu w trakcie trwającego stosunku pracy.

Przede wszystkim urlop w okresie wypowiedzenia przelicza się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pracowników, którzy nabyli prawo do kolejnych urlopów – zgodnie z treścią art. 1551 § 1 Kodeksu pracy, a w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy urlopu udziela się zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu pracy*.

Ponadto z zasady pracownik dysponuje swoim urlopem wypoczynkowym podczas trwania stosunku pracy i wykorzystuje go w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Podczas okresu wypowiedzenia decyzję o wykorzystaniu przez pracownika przysługującej mu puli urlopu podejmuje pracodawca i ma prawo zrobić to bez porozumienia z pracownikiem. Oznacza to, że w okresie wypowiedzenia pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy, jeśli pracodawca w tym okresie udzieli pracownikowi tego urlopu – art. 1671 K.p.: „W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551”.

Decyzja o korzystaniu lub niekorzystaniu przez pracownika z urlopu w trakcie okresu wypowiedzenia zależy od potrzeb pracodawcy, nie ma on jednak obowiązku jej uzasadniać.

Ekwiwalent urlopowy

Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu w naturze podczas okresu wypowiedzenia, to pracodawca – zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy – musi wypłacić ekwiwalent pieniężny, tzw. ekwiwalent urlopowy, który ma zrekompensować brak możliwości wypoczynku.

Zgodnie z powyższym informuję, że o Pana urlopie zadecyduje pracodawca. Może Pan przedstawić swoją propozycję, jednak pracodawca nie musi jej uwzględniać.

* Treść art. 1551 § 1 K.p.: „W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

  1. u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
  2. u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:
    1. proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
    2. proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 2”.

Treść art. 153 § 1: „Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info