Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie a zaległy urlop

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-01-12

Dostałem dwutygodniowe wypowiedzenie z pracy. Pracodawca poinformował mnie, że mam 6 dni urlopu do wybrania. Czy muszę z niego skorzystać w trakcie trwania wypowiedzenia? Czy jest szansa, żeby pracodawca wypłacił ekwiwalent?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia udziela się na nieco innych zasadach niż urlopu w trakcie trwającego stosunku pracy.

Przede wszystkim urlop w okresie wypowiedzenia przelicza się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pracowników, którzy nabyli prawo do kolejnych urlopów – zgodnie z treścią art. 1551 § 1 Kodeksu pracy, a w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy urlopu udziela się zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu pracy*.

Ponadto z zasady pracownik dysponuje swoim urlopem wypoczynkowym podczas trwania stosunku pracy i wykorzystuje go w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Podczas okresu wypowiedzenia decyzję o wykorzystaniu przez pracownika przysługującej mu puli urlopu podejmuje pracodawca i ma prawo zrobić to bez porozumienia z pracownikiem. Oznacza to, że w okresie wypowiedzenia pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy, jeśli pracodawca w tym okresie udzieli pracownikowi tego urlopu – art. 1671 K.p.: „W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551”.

Decyzja o korzystaniu lub niekorzystaniu przez pracownika z urlopu w trakcie okresu wypowiedzenia zależy od potrzeb pracodawcy, nie ma on jednak obowiązku jej uzasadniać.

Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu w naturze podczas okresu wypowiedzenia, to pracodawca – zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy – musi wypłacić ekwiwalent pieniężny, tzw. ekwiwalent urlopowy, który ma zrekompensować brak możliwości wypoczynku.

Zgodnie z powyższym informuję, że o Pana urlopie zadecyduje pracodawca. Może Pan przedstawić swoją propozycję, jednak pracodawca nie musi jej uwzględniać.

* Treść art. 1551 § 1 K.p.: „W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

  1. u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
  2. u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:
    1. proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
    2. proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 2”.

Treść art. 153 § 1: „Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »