Kategoria: Czas pracy
Artykuły

Strona: 1 2 3


Charakter prawny godzin nadliczbowych – część 1

W artykule omówiono zagadnienia definicyjne dotyczące pojęcia pracy w godzinach nadliczbowych, w związku z pojawiającymi się w doktrynie poglądami burzącymi dotychczas ukształtowany kierunek rozumienia tego pojęcia.

więcej ››

Rozkład czasu pracy – część 2

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące obowiązku pracodawcy w zakresie określania i podawania do wiadomości pracowników ich rozkładu czasu pracy, określającego dni i godziny pracy, oraz dni wolne od pracy.

więcej ››

Rozkład czasu pracy – część 1

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące obowiązku pracodawcy w zakresie określania i podawania do wiadomości pracowników ich rozkładu czasu pracy, określającego dni i godziny pracy, oraz dni wolne od pracy.

więcej ››

Normatywny czas pracy w 2008 roku

W artykule omówiono obliczanie normatywnego czasu pracy w 2008 r. dla typowo stosowanych jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych i okresów stanowiących wielokrotność miesiąca. Przedstawiono w nim tabele obliczeniowe czasu pracy na 2008 r. dla wszystkich systemów czasu pracy, oraz osobno dla pracy w ruchu ciągłym.

więcej ››

Ograniczenie pracy w niedziele i święta

W artykule omówiono nowelizację Kodeksu pracy obowiązującą z dniem 26 października 2007 r., która wprowadza zakaz pracy w święta w placówkach handlowych i dokonuje ponadto ograniczenia pracy w niedziele w placówkach handlowych. Wyjaśniono w nim zakres zakazu i ograniczeń pracy w niedziele i święta. Artykuł niniejszy trzeba przeczytać łącznie z artykułem „Zakaz pracy w święto” aby kompleksowo zrozumieć całokształt instytucji ograniczających zatrudnienie w te dni.

więcej ››

Zakaz pracy w święto

W artykule omówiono nowelizację Kodeksu pracy obowiązującą z dniem 26 października 2007 r., która wprowadza zakaz pracy w święta w placówkach handlowych. Wyjaśniono w nim zakres istniejącego zakazu pracy i możliwości rozwiązań pozwalające legalnie prowadzić w święta działalność gospodarczą w placówce handlowej.

więcej ››

Praca w niedziele i święta – rekompensata

W artykule omówiono hierarchię ochronną pracy w niedzielę, w święto oraz w dniu wolnym od pracy urzeczywistniającym zasadę średnio 5 dniowego tygodnia pracy. Wyjaśniono szczegółowo bezwzględny obowiązek udzielenia dnia wolnego od pracy za pracę w niedzielę i święto oraz brak możliwości zatrudnienia pracownika w dniu uprzednio udzielonym w zamian za pracę w niedzielę z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy.

więcej ››

Wprowadzanie zadaniowego czas pracy

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące stosowania zadaniowego czasu pracy, z punktu widzenia niezbędnych przesłanek do jego wprowadzenia, odnosząc się do kontrowersyjnych poglądów innych autorów oraz wyjaśniając niezbędne przesłanki konieczne dla poprawnego stosowania zadaniowej formuły czasu pracy.

więcej ››

Zasada 6-dniowego tygodnia pracy

W związku z głoszonymi poglądami przez niektórych komentatorów o dopuszczalności wykonywania pracy bez przerwy przez 12 dni, w artykule omówiono szczegółowo zasadę 6-dniowego tygodnia pracy, która mimo kolejnych nowelizacji kodeksu nie utraciła na aktualności.

więcej ››

Jeszcze o relacji podróż służbowa a czas pracy

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące relacji podróż służbowa a czas pracy na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 r. II PK 265/04 oraz glosy S. Driczińskiego dotyczącej tego rozstrzygnięcia.

więcej ››

Zadaniowy czas pracy

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania zadaniowego czasu pracy, zwracając szczególnie uwagę na wyczerpanie niezbędnych przesłanek uzasadniających stosowanie zadaniowej formuły czasu pracy.

więcej ››

Prawo do dodatku za pracę w niedzielę lub w święta

W artykule omówiono szczegółowe zagadnienia dotyczące prawa pracownika do dodatku w przypadku pracy w niedziele lub w święta, jeśli pracodawca nie udzieli w zamian dnia wolnego od pracy.

więcej ››

Czas pracy a szkolenie zawodowe

W artykule omówiono przypadki, w których czas szkolenia zawodowego pracownika powinien być zaliczany do czasu pracy

więcej ››

Wynagrodzenie za pracę w niedziele

W artykule wyjaśniono zasadnicze kwestie dotyczące konsekwencji pracy pracownika w niedziele i nieudzielenia w zamian innego dnia wolnego od pracy najpóźniej w ciągu 6 dni kalendarzowych po upływie przepracowanej niedzieli.

więcej ››

Dobowy wymiar czasu pracy w rozumieniu art. 151 § 1 K.p.

W artykule omówiono pojęcie dobowego wymiaru czasu pracy w rozumieniu art. 151 § 1 K.p., które to pojęcie w sposób istotny rzutuje na uprawnienia pracownika do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

więcej ››

Praca zmianowa

Wyjaśnienie definicji pracy zmianowej w aspekcie skutków prawnych szerokiego jej ujęcia.

więcej ››

Czas pracy – obowiązek ewidencji

Omówienia zasad odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenie polegające na nie prowadzeniu wymaganej ewidencji czasu pracy.

więcej ››

Pojęcie dnia wolnego od pracy

Wyjaśnienie pojęcia dnia wolnego od pracy w aspekcie zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy oraz dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto.

więcej ››

Niespójność definicyjna doby i tygodnia

Analiza porównawcza definicji doby pracowniczej i tygodnia a tym samym okresu rozliczeniowego czasu pracy.

więcej ››

Strona: 1 2 3

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »