Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czas pracy - Porady Prawne

Strona: 1 2


Zadaniowy czas pracy

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania zadaniowego czasu pracy, zwracając szczególnie uwagę na wyczerpanie niezbędnych przesłanek uzasadniających stosowanie zadaniowej formuły czasu pracy.

Prawo do dodatku za pracę w niedzielę lub w święta

W artykule omówiono szczegółowe zagadnienia dotyczące prawa pracownika do dodatku w przypadku pracy w niedziele lub w święta, jeśli pracodawca nie udzieli w zamian dnia wolnego od pracy.

Czas pracy a szkolenie zawodowe

W artykule omówiono przypadki, w których czas szkolenia zawodowego pracownika powinien być zaliczany do czasu pracy

Wynagrodzenie za pracę w niedziele

W artykule wyjaśniono zasadnicze kwestie dotyczące konsekwencji pracy pracownika w niedziele i nieudzielenia w zamian innego dnia wolnego od pracy najpóźniej w ciągu 6 dni kalendarzowych po upływie przepracowanej niedzieli.

Dobowy wymiar czasu pracy w rozumieniu art. 151 § 1 K.p.

W artykule omówiono pojęcie dobowego wymiaru czasu pracy w rozumieniu art. 151 § 1 K.p., które to pojęcie w sposób istotny rzutuje na uprawnienia pracownika do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Praca zmianowa

Wyjaśnienie definicji pracy zmianowej w aspekcie skutków prawnych szerokiego jej ujęcia.

Czas pracy – obowiązek ewidencji

Omówienia zasad odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenie polegające na nie prowadzeniu wymaganej ewidencji czasu pracy.

Pojęcie dnia wolnego od pracy

Wyjaśnienie pojęcia dnia wolnego od pracy w aspekcie zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy oraz dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto.

Niespójność definicyjna doby i tygodnia

Analiza porównawcza definicji doby pracowniczej i tygodnia a tym samym okresu rozliczeniowego czasu pracy.


Strona: 1 2

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »

poduszki dekoracyjne