Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błędna data upływu wypowiedzenia

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2008-05-26

Dostałam wypowiedzenie z pracy o poniższej treści, z którym zgadzam się, ale według mnie data zakończenia wypowiedzenia jest nieprawidłowa, czy mam rację? „Rozwiązuję z panią umowę o pracę zawartą w dniu 01-03-2006 r. z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 05-04-2008 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest długotrwała nieobecność w pracy uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy. Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu rejonowego sądu pracy. Przed upływem tego terminu może pani złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.” Wypowiedzenie nastąpiło w wyniku 5,5-miesięcznej absencji chorobowej, a podpisałam je z datą 03-03-2008 r.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście ma Pani rację – data rozwiązania umowy (upływu terminu wypowiedzenia) została określona błędnie. Stosownie do art. 61 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. W tym kontekście, mając na uwadze Pani informację, że otrzymała Pani wypowiedzenie w dniu 03 03.2008 r. należy uznać, że w tej właśnie dacie zostało Pani skutecznie złożone oświadczenie pracodawcy w tym zakresie i rozpoczął bieg miesięczny termin wypowiedzenia.

Równocześnie, zgodnie z art. 30 § 21 Kodeksu pracy, w sytuacji gdy tygodniowy lub miesięczny okres wypowiedzenia albo ich wielokrotność, liczone od dnia dokonania wypowiedzenia (tu 03 03.2008 r.), upłyną w innym dniu niż sobota (w przypadku okresów wypowiedzenia tygodniowych), czy ostatni dzień miesiąca (gdy okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach – jak w Pani przypadku), rozwiązanie umowy o pracę następuje odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Zasada ta skutkuje zatem „przesunięciem” momentu rozwiązania umowy o pracę odpowiednio do soboty lub do ostatniego dnia miesiąca. W Pani przypadku umowa o pracę rozwiązuje się zatem nie w dniu 3 czy 4 kwietnia 2008 r. lecz – 30 kwietnia 2008 r., jako ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa termin wypowiedzenia. Wobec tego sugeruję więc wybrać się osobiście do pracodawcy i poprosić o korektę oczywistego błędu albo wezwać go do tego na piśmie (listem poleconym). W razie braku porozumienia pozostaje Pani droga sądowa.

( Karol Jokiel)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Wybór sposobu rozwiązania umowy o pracę

Dwa tygodnie temu otrzymałam od pracodawcy propozycję: rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron albo wypowiedzenie ze strony pracodawcy....

 

Podjęcie nowej pracy będąc na wypowiedzeniu

Pracowałam kilka lat w markecie jako kasjer na umowę o pracę, która miała trwać jeszcze przez 10 miesięcy. Niestety z powodu problemów finansowych,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »