Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Normatywny czas pracy w 2006 r. po nowelizacji

Autor: Tadeusz M. Nycz

W artykule omówiono obliczanie normatywnego czasu pracy w związku z nowelizacją art. 130 § 2 K.p. Przedstawiono w nim tabele obliczeniowe czasu pracy na 2006 r. po dokonanej nowelizacji kodeksu dla wszystkich systemów czasu pracy, oraz osobno dla pracy w ruchu ciągłym.

Ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1587), która weszła w życie z dniem 30 listopada 2006 r. uchylono w art. 130 § 2 K.p. zdanie drugie o dotychczasowym brzemieniu: „Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli, wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Konsekwencją tego zapisu jest zasadniczo powrót do stanu prawnego sprzed 1.01.2004 r., kiedy to pracownicy mieli prawo do tylu dni wolnych od pracy, ile dni świątecznych (czerwonych) wystąpiło w ich dniach roboczych.

W art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. przewidziano, że zmniejszenie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień 2006 r. nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia za pracę wypłacanego pracownikowi za ten okres.

Wynagrodzenie takie przysługuje za liczbę godzin pracy ustaloną na podstawie art. 130 K.p. w dotychczasowym brzmieniu. Zapis jest celowy z tego punktu widzenia, że gwarantuje nie obniżenie wynagrodzenia za grudzień 2006 r.

Zmiana art. 130 § 2 K.p. powoduje obecnie ten skutek, że sposób obliczania normatywnego czasu pracy wedle zasad przewidzianych w art. 130 § 1 i art. 138 § 3 pkt 1 K.p. niczym się nie różni, poza bardziej skomplikowaną metodą obliczeń przewidzianą w art. 130 § 1 K.p.

Nowelizacja art. 130 § 2 K.p. wymaga więc dokonania przeliczeń normatywnego czasu pracy obowiązującego na 2006 r. Oznacza to, że pierwotnie wyliczony normatywny czas pracy na 2006 r. uległ zmniejszeniu o 8 godzin, wobec dokonanej zmiany z dniem 30 listopada 2006 r., która w skutkach prawnych obniża normatywny czas pracy za grudzień 2006 r. o 8 godzin.

Dokonana nowelizacja wpływa także na obliczanie normatywu czasu pracy dla pracy w ruchu ciągłym, ponieważ wedle brzemienia art. 138 § 5 K.p. – art. 130 § 2 zdanie drugie K.p. należało stosować przy dokonywaniu obliczeń normatywnego czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym.

Dokonaną nowelizację należy uznać za rozwiązanie korzystne, niemniej jednak trzeba było w ramach tej nowelizacji przyjąć jednolity, prostszy  model obliczania normatywu czasu pracy w art. 130 § 1 K.p., przewidując formułę określoną w art. 138 § 3 pkt 1 K.p.

Istniejący nadal dualizm obliczeniowy (art. 130 § 1 i art. 138 § 3 pkt 1 K.p.) niepotrzebnie komplikuje sposób obliczeń normatywnego czasu pracy. Tymczasem racjonalny ustawodawca powinien zmierzać do tworzenia najłatwiejszych sposobów wyliczania normatywów czasu pracy, aby pracodawcom ułatwiać, a nie utrudniać te obliczenia.

Tabele obliczeniowe dla 2006 r. uwzględniać jednak mogą jedynie 8 świąt  w tym roku przypadających w innym dniu niż niedziela, mimo, że takich świąt było 9. Wynika to stąd, że zmiana stanu prawnego nastąpiła z dniem 30 listopada 2006 r., a zatem nie było podstaw uwzględnienia w tym obliczeniu dwóch świąt przypadających w maju 2006 r.

Normatywny roczny czas pracy w 2006 roku
dla wszystkich systemów czasu pracy z wyjątkiem ruchu ciągłego

Według art. 130 § 1 K.p.
52 tyg. x 40 = 2080
(art. 130 § 1 pkt 1)
8 świąt x 8 godz. = 64 godzin
(art. 130 § 2)
2080 - 64 ="
2016 godzin

Normatywny miesięczny czas pracy w 2006 roku
dla wszystkich systemów czasu pracy z wyjątkiem ruchu ciągłego

MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
Normatywny
czas pracy
w 2006 r.
MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
Normatywny
czas pracy
w 2006 r.
STYCZEŃ
22 dni x 8
176 LIPIEC
21 dni x 8
168
LUTY
20 dni x 8
160 SIERPIEŃ
22 dni x 8
176
MARZEC
23 dni x 8
184 WRZESIEŃ
21 dni x 8
168
KWIECIEŃ
19 dni x 8
152 PAŹDZIERNIK
22 dni x 8
176
MAJ
22 dni x 8
176 LISTOPAD
20 dni x 8
160
CZERWIEC
21 dni x 8
168 GRUDZIEŃ
19 dni x 8
152

Razem roczny normatywny czas pracy

2016 godzin

Normatywny roczny czas pracy w 2006 roku
dla ruchu ciągłego (hipotetyczny)

2006 r.
(według art. 138 K.p.)
365 dni kalendarzowych
53 niedziele
8 świąt
(art. 130 § 2)
52 dni wolne
(art. 129 § 1)
365 - (53 + 8 + 52) ="
252 x 8 godz. = 2016 godz.
52 : 4 = 13 x 3 = 39 x 4 godz. = 156 godz.
(art. 138 § 1 w zw. z § 4 )
2016 godz. + 156 godz.
2172 godziny

Normatywny miesięczny czas pracy w 2006 r.
dla ruchu ciągłego (hipotetyczny)

MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
+ liczba tygodni
x 4 godziny
Normatywny
czas pracy
w 2006 r.
MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
+ liczba tygodni
x 4 godziny
Normatywny
czas pracy
w 2006 r.
STYCZEŃ
22 dni x 8
3 tyg. x 4
176 + 12 godz.
188
LIPIEC
21 dni x 8
3 tyg. x 4
168 + 12 godz.
180
LUTY
20 dni x 8
3 tyg. x 4
160 + 12 godz.
172
SIERPIEŃ
22 dni x 8
3 tyg. x 4
176 + 12 godz.
188
MARZEC
23 dni x 8
4 tyg. x 4
184 + 16 godz.
200
WRZESIEŃ
21 dni x 8
4 tyg. x 4
168 + 16 godz.
184
KWIECIEŃ
19 dni x 8
3 tyg. x 4
152 + 12 godz.
164
PAŹDZIERNIK
22 dni x 8
3 tyg. x 4
176 + 12 godz.
188
MAJ
22 dni x 8
3 tyg. x 4
176 + 12 godz.
188
LISTOPAD
20 dni x 8
3 tyg. x 4
160 + 12 godz.
172
CZERWIEC
21 dni x 8
4 tyg. x 4
168 + 16 godz.
184
GRUDZIEŃ
19 dni x 8
3 tyg. x 4
152 + 12 godz.
164

Razem roczny normatywny czas pracy: 
podstawowy 
dodatkowy, maksymalny - opłacany 100% dodatkiem 
RAZEM 


– 2016 godz.
– 156 godz.
– 2172 godziny

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »