Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Normatywny czas pracy w 2007 roku

Autor: Tadeusz M. Nycz

W artykule omówiono obliczanie normatywnego czasu pracy w związku z nowelizacją art. 130 § 2 K.p. Przedstawiono w nim tabele obliczeniowe czasu pracy na 2007 r. po dokonanej nowelizacji kodeksu dla wszystkich systemów czasu pracy, oraz osobno dla pracy w ruchu ciągłym.

Ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1587), która weszła w życie z dniem 30 listopada 2006 r. uchylono w art. 130 § 2 K.p. zdanie drugie o dotychczasowym brzemieniu: „Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli, wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Konsekwencją tego zapisu jest zasadniczo powrót do stanu prawnego sprzed 1.01.2004 r., kiedy to pracownicy mieli prawo do tylu dni wolnych od pracy, ile dni świątecznych (czerwonych) wystąpiło w ich dniach roboczych.

Zmiana art. 130 § 2 K.p. powoduje obecnie ten skutek, że sposób obliczania normatywnego czasu pracy wedle zasad przewidzianych w art. 130 § 1 i art. 138 § 3 pkt 1 K.p. niczym się nie różni, poza bardziej skomplikowaną metodą obliczeń przewidzianą w art. 130 § 1 K.p.

Dokonana nowelizacja wpływa na obliczanie normatywu czasu pracy dla pracy w ruchu ciągłym, ponieważ wedle brzemienia art. 138 § 5 K.p. – art. 130 § 2 zdanie drugie K.p. należało stosować przy dokonywaniu obliczeń normatywnego czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym.

Dokonaną nowelizację należy uznać za rozwiązanie korzystne, niemniej jednak trzeba było w ramach tej nowelizacji przyjąć jednolity, prostszy model obliczania normatywu czasu pracy w art. 130 § 1 K.p., przewidując formułę określoną w art. 138 § 3 pkt 1 K.p.

Istniejący nadal dualizm obliczeniowy (art. 130 § 1 i art. 138 § 3 pkt 1 K.p.) niepotrzebnie komplikuje sposób obliczeń normatywnego czasu pracy. Tymczasem racjonalny ustawodawca powinien zmierzać do tworzenia najłatwiejszych sposobów wyliczania normatywów czasu pracy, aby pracodawcom ułatwiać, a nie utrudniać te obliczenia.

Normatywny roczny czas pracy w 2007 roku
dla wszystkich systemów czasu pracy z wyjątkiem ruchu ciągłego

Według art. 130 § 1 K.p.
52 tyg. x 40 = 2080
(art. 130 § 1 pkt 1)
1 x 8 = 8
(art. 130 § 1 pkt 2)
= 2088
9 świąt x 8 godz. = 72 godziny
(art. 130 § 2)
2088 - 72 ="
2016 godzin

Normatywny miesięczny czas pracy w 2007 roku
dla wszystkich systemów czasu pracy z wyjątkiem ruchu ciągłego

MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
Normatywny
czas pracy
w 2007 r.
MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
Normatywny
czas pracy
w 2007 r.
STYCZEŃ
22 dni x 8
176 LIPIEC
22 dni x 8
176
LUTY
20 dni x 8
160 SIERPIEŃ
22 dni x 8
176
MARZEC
22 dni x 8
176 WRZESIEŃ
20 dni x 8
160
KWIECIEŃ
20 dni x 8
160 PAŹDZIERNIK
23 dni x 8
184
MAJ
21 dni x 8
168 LISTOPAD
21 dni x 8
168
CZERWIEC
20 dni x 8
160 GRUDZIEŃ
19 dni x 8
152

Razem roczny normatywny czas pracy

2016 godzin

Normatywny roczny czas pracy w 2007 roku
dla ruchu ciągłego (hipotetyczny)

2007 r.
(według art. 138 K.p.)
365 dni kalendarzowych
52 niedziele
9 świąt
(art. 130 § 2)
52 dni wolne
(art. 129 § 1)
365 - (52 + 9 + 52) ="
252 x 8 godz. = 2016 godz.
52 : 4 = 13 x 3 = 39 x 4 godz. = 156 godz.
(art. 138 § 1 w zw. z § 4 )
2016 godz. + 156 godz.
2172 godziny

Normatywny miesięczny czas pracy w 2007 r.
dla ruchu ciągłego (hipotetyczny)

MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
+ liczba tygodni
x 4 godziny
Normatywny
czas pracy
w 2007 r.
MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
+ liczba tygodni
x 4 godziny
Normatywny
czas pracy
w 2007 r.
STYCZEŃ
22 dni x 8
3 tyg. x 4
176 + 12 godz.
188
LIPIEC
22 dni x 8
3 tyg. x 4
176 + 12 godz.
188
LUTY
20 dni x 8
3 tyg. x 4
160 + 12 godz.
172
SIERPIEŃ
22 dni x 8
3 tyg. x 4
176 + 12 godz.
188
MARZEC
22 dni x 8
4 tyg. x 4
176 + 16 godz.
192
WRZESIEŃ
20 dni x 8
4 tyg. x 4
160 + 16 godz.
176
KWIECIEŃ
20 dni x 8
3 tyg. x 4
160 + 12 godz.
172
PAŹDZIERNIK
23 dni x 8
3 tyg. x 4
184 + 12 godz.
196
MAJ
21 dni x 8
3 tyg. x 4
168 + 12 godz.
180
LISTOPAD
21 dni x 8
3 tyg. x 4
168 + 12 godz.
180
CZERWIEC
20 dni x 8
4 tyg. x 4
160 + 16 godz.
176
GRUDZIEŃ
19 dni x 8
3 tyg. x 4
152 + 12 godz.
164

Razem roczny normatywny czas pracy: 
podstawowy 
dodatkowy, maksymalny - opłacany 100% dodatkiem 
RAZEM 


– 2016 godz.
– 156 godz.
– 2172 godziny

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info