Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czas pracy w 2010 roku

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-12-18

Rok 2009 dobiega końca, a zatem nastał czas, kiedy większość firm dokonuje wszelkich rozliczeń i podsumowań. Dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi koniec roku to także czas planowania czasu pracy na kolejny rok. Warto więc przed początkiem nowego roku dowiedzieć się, ile czasu w roku 2010 trzeba będzie przeznaczyć na pracę, a kiedy będzie można skorzystać z wypoczynku.

Zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu pracy, aby ustalić liczbę godzin pracy w miesiącu kalendarzowym, należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Następnie do otrzymanej liczby godzin należy dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca miesiąca, ale przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystające poza pełne tygodnie). Od otrzymanej w ten sposób sumy należy odjąć iloczyn 8 godzin i świąt przypadających w inne dni niż niedziela.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Powstały wynik to godzinowy wymiar czasu pracy w danym miesiącu, po podzieleniu go przez 8 godzin otrzymamy liczbę dni roboczych. Ilość dni wolnych poznamy odejmując liczbę dni roboczych od liczby wszystkich dni w danym miesiącu.

Czas pracy dla poszczególnych okresów rozliczeniowych w roku 2010 będzie kształtował się następująco:

Miesiąc

Miesięczny
okres
rozliczeniowy

Trzymiesięczny
okres
rozliczeniowy

Czteromiesięczny
okres
rozliczeniowy

styczeń

20 dni

160 godzin

63 dni / 504 godziny

84 dni / 672 godziny

luty

20 dni

160 godzin

marzec

23 dni

184 godziny

kwiecień

21 dni

168 godzin

61 dni / 488 godzin

maj

19 dni

152 godziny

84 dni / 672 godziny

czerwiec

21 dni

168 godzin

lipiec

22 dni

176 godzin

66 dni / 528 godzin

sierpień

22 dni

176 godzin

wrzesień

22 dni

176 godzin

85 dni / 680 godzin

październik

21 dni

168 godzin

63 dni / 504 godziny

listopad

20 dni

160 godzin

grudzień

22 dni

176 godzin

W sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w pierwszym półroczu 2010 r. czas pracy wyniesie 124 dni / 992 godziny, a w drugim półroczu 129 dni / 1032 godziny.

W firmach, które wprowadziły pakiet antykryzysowy i w związku z nim stosują dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy, czas pracy wyniesie odpowiednio 253 dni i 2024 godziny.

W roku 2010 będziemy więc pracować tyle samo czasu, co w odchodzącym roku. Czas pracy wyniesie bowiem odpowiednio 253 dni i 2024 godziny (253 dni pomnożone razy 8 godzin / dzień).

Powyższe dane dotyczą zatrudnienia na pełen etat. Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy należy czas pracy zmniejszyć proporcjonalnie do ich wymiaru etatu.

Obliczając wymiar czasu pracy dla osób, których norma czasu pracy nie wynosi 8 godzin, należy zastosować odpowiednio niższe normy (np. 7 godzin w przypadku pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

Jak można zauważyć, powyżej podano różne okresy rozliczeniowe, ich długość jest zależna od specyfiki pracodawcy i zapisów w regulaminach zakładowych, nie może jednak przekraczać maksymalnych okresów, określonych w przepisach dotyczących czasu pracy.

Ustalając plan pracy w roku 2010, należy w grafikach uwzględnić zapisy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Zgodnie z tą ustawą dniami wolnymi od pracy w roku 2010 są:

 • 1 stycznia – Nowy Rok (piątek),
 • 4 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),
 • 5 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
 • 1 maja – Święto Pracy (sobota),
 • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (poniedziałek),
 • 23 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),
 • 3 czerwca – Boże Ciało (czwartek),
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (niedziela),
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych (poniedziałek),
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (czwartek),
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (sobota),
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (niedziela).

Planując czas pracy, należy pamiętać o tym, że za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela wymiar czasu pracy powinien być obniżony o osiem godzin. Ponadto, jeśli święto przypada w dniu wolnym dla pracowników z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi innego dnia wolnego. W większości firm dniem tym jest sobota, należy więc zwrócić szczególną uwagę na święta, które przypadają właśnie w sobotę (tzn. 1 maja i 25 grudnia).

W roku 2010 nie będzie wielu okazji do dłuższego świętowania. Szanse na długie weekendy wystąpią w maju, czerwcu, listopadzie i grudniu. Będzie można wydłużyć wypoczynek w tych miesiącach przy wykorzystaniu części dni z puli urlopowej lub dni wolnych udzielanych w zamian za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Przed nami kolejny rok i większość pracowników zacznie go od razu od nieco dłuższego wypoczynku, do pracy wracając dopiero 4 stycznia 2010 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »