Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa na okres próbny

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2010-09-08

W artykule zostały przedstawione zasady obowiązujące przy zawieraniu umów o pracę na okres próbny oraz cechy szczególne tego typu zatrudnienia.

Zawarcie umowy o pracę, zarówno na czas określony jak i nieokreślony, czy umowy na czas wykonywania określonej pracy, a także umowy na zastępstwo za nieobecnego pracownika, może zostać poprzedzone zawarciem umowy na okres próbny (art. 25 § 1 K.p.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zawarcie umowy na okres próbny ma na celu umożliwienie pracodawcy zapoznania się z możliwościami, jakie daje zatrudnienie określonej osoby na danym stanowisku pracy, a pracownikowi umożliwia zapoznanie się z warunkami panującymi na danym stanowisku pracy.

Umowa na okres próbny nie może być zawarta na czas dłuższy niż trzy miesiące, co wynika z art. 25 § 2 K.p. Jeżeli umowa taka przewiduje dłuższy niż trzymiesięczny okres jej obowiązywania, to okres obowiązywania umowy kończy się z upływem 3 miesięcy, a więc po okresie wskazanym w ustawie.

Wynika to z art. 18 Kodeksu pracy, według którego postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy (§ 1). Takie mniej korzystne postanowienia są uznawane za nieważne – zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy (§ 2).

Umowa na okres próbny, tak jak i każda inna umowa o pracę, powinna zostać zawarta w formie pisemnej, z wyraźnym wskazaniem jej charakteru. Umowa powinna określać rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, termin, na jaki została zawarta, a także przysługujące pracownikowi wynagrodzenie.

Umowa na okres próbny nie jest umową na czas określony – tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 sierpnia 1999 r. (sygn. akt. I PKN 215/99). Do umowy na okres próbny nie ma zatem zastosowania art. 251 K.p., stosownie do którego zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem kolejnej umowy nie przekroczyła 1 miesiąca.

Stosownie do art. 32 § 1 pkt 1 K.p., każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę na okres próbny. Według art. 34 K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Pracodawca nie ma obowiązku zawarcia kolejnej umowy o pracę nawet w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony na okres próbny starannie i należycie wykonuje swoje obowiązki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »