Kategoria: Kodeks pracy
Artykuły

Strona: 1 2 3


Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu – problemy prawne (część 6)

W artykule omówiono problemy interpretacyjne na tle przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

więcej ››

Łagodzenie skutków kryzysu – część 6

W artykule kontynuowano omawianie instytucji ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

więcej ››

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu – problemy prawne (część 5)

W artykule omówiono problemy interpretacyjne na tle przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

więcej ››

Obowiązek informacyjny pracodawcy – część 3

Artykuł kontynuuje problematykę związaną z obowiązkami informacyjnymi pracodawcy względem indywidualnego pracownika, koncentrując się na kontrowersyjnym poglądzie przypisania związkom zawodowym obowiązku informacyjnego względem pracowników.

więcej ››

Łagodzenie skutków kryzysu – część 5

W artykule kontynuowano omawianie instytucji ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

więcej ››

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu – problemy prawne (część 4)

W artykule omówiono problemy interpretacyjne na tle przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

więcej ››

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu – problemy prawne (część 3)

W artykule omówiono problemy interpretacyjne na tle przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

więcej ››

Łagodzenie skutków kryzysu – część 4

W artykule kontynuowano omawianie instytucji ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

więcej ››

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu – problemy prawne (część 2)

W artykule omówiono problemy interpretacyjne na tle przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

więcej ››

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu – problemy prawne (część 1)

W artykule omówiono problemy interpretacyjne na tle przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

więcej ››

Obowiązek informacyjny pracodawcy – część 2

Artykuł kontynuuje problematykę związaną z obowiązkami informacyjnymi pracodawcy względem indywidualnego pracownika, czy byłego pracownika. Przytoczono w nim przykłady błędów pracodawcy i omówiono skutki prawne płynące z takiego stanu rzeczy.

więcej ››

Łagodzenie skutków kryzysu – część 3

W artykule kontynuowano omawianie instytucji ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy.

więcej ››

Łagodzenie skutków kryzysu – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie instytucji ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy, która obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.

więcej ››

Łagodzenie skutków kryzysu – część 1

W artykule omówiono ustawę z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców w zakresie dotyczącym problematyki prawa pracy, która obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.

więcej ››

Kwalifikacje a kwalifikacje zawodowe

Artykuł poświęcony jest analizie używanych przez ustawodawcę w 24 artykułach Kodeksu pracy zwrotów: „kwalifikacje” i „kwalifikacje zawodowe”, w kontekście artykułu B. Budka pt. „Kwalifikacje a kwalifikacje zawodowe pracowników”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” z 2009 r. Nr 6.

więcej ››

Zakres odpowiedzialności pracodawcy – część 2

W artykule autor kontynuuje polemikę z poglądami M. Raczkowskiego zamieszczonymi w artykule pt. „Kilka uwag o cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy” PiZS 2009/4/2.

więcej ››

Zakres odpowiedzialności pracodawcy – część 1

W artykule omówiono głównie zakres odpowiedzialności materialnej pracodawcy, polemizując ze stanowiskiem M. Raczkowskiego zamieszczonym w artykule pt. „Kilka uwag o cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy”, PiZS 2009/4/2.

więcej ››

Obowiązek informacyjny pracodawcy – część 1

W artykule omówiono zagadnienia związane z obowiązkami informacyjnymi pracodawcy względem indywidualnego pracownika, czy byłego pracownika, uwzględniając zarówno powinności realizowane przez pracodawcę z mocy prawa (czyli z urzędu), jak i na wniosek zainteresowanego pracownika.

więcej ››

Pojęcie podróży służbowej – część 3

Artykuł stanowi kontynuację omawiania zagadnień dotyczących podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy w związku z pojawiającymi się na ten temat rozbieżnymi rozstrzygnięciami sądowymi i tym samym niezrozumieniem istoty tej instytucji.

więcej ››

Pojęcie podróży służbowej – część 2

W artykule autor kontynuuje omawianie zagadnień dotyczących podróży służbowej w rozumieniu art.775 § 1 K.p., w związku z pojawiającymi się na ten temat rozbieżnymi rozstrzygnięciami sądowymi i tym samym niezrozumieniem istoty tej instytucji.

więcej ››

Strona: 1 2 3

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »