Jakie rozwiązania dla HR warto wdrożyć w swojej firmie? Podpowiadamy, jak zwiększyć konkurencyjność zasobów ludzkich!

• Autor: Artykuł Partnera

Jakie rozwiązania dla HR warto wdrożyć w swojej firmie? Podpowiadamy, jak zwiększyć konkurencyjność talentów!


Pracownicy stanowią kluczowy element sukcesu każdej organizacji – przyczyniają się do rozwoju i osiągnięć firmy. Z tego powodu ważne jest skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Innowacyjne procesy HR pozwalają podnosić konkurencyjność, a co za tym idzie – osiągnąć sukces biznesowy. Przedstawiamy rozwiązania na miarę naszych czasów.


Jakie rozwiązania dla HR warto wdrożyć w swojej firmie? Podpowiadamy, jak zwiększyć konkurencyjność zasobów ludzkich!

Procesy HR na wysokim poziomie – narzędzia psychometryczne w rekrutacji pracowników

Wykorzystywanie narzędzi psychometrycznych – m.in. kwestionariuszy osobowości czy testów numerycznych – przynosi przedsiębiorstwu szereg korzyści. Po pierwsze – tego typu rozwiązania pozwalają na dokonanie obiektywnej, pozbawionej uprzedzeń oceny kandydata. Ponadto dostarczają informacji o cechach osobowości, umiejętnościach i potencjale konkretnej osoby. 

 

Nie można pominąć kwestii skutecznego dobierania pracowników i budowania zespołów. Narzędzia psychometryczne pozwalają lepiej dopasować pracowników do odpowiednich stanowisk. To z kolei minimalizuje ryzyko błędnych decyzji i rotacji pracowników, a co za tym idzie – wpływa na obniżenie kosztów rekrutacji.

 

Równie istotnym aspektem jest zidentyfikowanie obszarów, w jakich pracownicy mogą się doskonalić i podnosić swoje kwalifikacje. Następnie – podnoszenie efektywności zespołów. Badania psychometryczne pozwalają na lepsze dopasowanie do konkretnych ról, co podnosi jakość współpracy i komunikacji.

 

Warto jednak zaznaczyć, że rozwiązania oparte o narzędzia psychometryczne powinny być wdrażane zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i standardami. Nie można tutaj pomijać uwzględniania innych czynników, takich jak posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe czy umiejętności praktyczne. Tylko zestawienie obu wskazanych obszarów pozwala na uzyskanie pełnego obrazu danej osoby oraz dokonanie miarodajnej oceny jej potencjału. 

Innowacyjne rozwiązania dla biznesu 

Szybkie i skuteczne procesy HR oraz wykorzystywanie technologii cyfrowej to cechy wyróżniające innowacyjne, nowoczesne przedsiębiorstwa. W czasach globalizacji zasobów ludzkich, technologii i brain power dążenie do optymalizacji procesów HR staje się niemal koniecznością. Bez wątpienia należy szukać narzędzi gwarantujących obiektywność oraz precyzyjną analitykę uzyskiwanych danych. 

 

Szeroki wybór profesjonalnych, trafnych i rzetelnych narzędzi psychometrycznych (m.in. testy bazujące na Wielkiej Piątce, testy kognitywistyczne czy typologiczne) oferuje Master Management Poland

 

Jest to organizacja z ponad 35-letnim doświadczeniem, stosująca rozwiązania zgodne z międzynarodowymi standardami. Współpraca umożliwia podniesienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, a co za tym idzie – efektywności biznesowej całej firmy.

 

Testy są przeprowadzane w formie online i za pośrednictwem Master People Platform – platformy przystosowanej zarówno dla urządzeń mobilnych, jak i stacjonarnych. Na wyniki testów nie trzeba długo czekać, gdyż wszelkie analizy i raporty są generowane automatycznie po zakończeniu wypełniania testu.

Zarządzanie zasobami ludzkimi na wysokim poziomie – przykładowe testy dla kandydatów i pracowników

Zacznijmy od testu kognitywnego, czyli testu zdolności poznawczych ACE. Jego wyniki pomagają firmom obiektywnie ocenić potencjał pracownika, przewidzieć możliwe wyniki oraz sukcesy. Test ACE bada kompetencje w zakresie logicznego rozumowania, myślenia analitycznego i przyswajania informacji. 

 

Test typologiczny EASI identyfikuje motywacje i zachowania. Pomaga zrozumieć motywy kierujące ludźmi. Umożliwia m.in. określenie typu osobowości, jakości komunikacji. 

 

Z kolei Master Person Analysis (MPA) bada osobowość zawodową. Identyfikuje cechy niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego na danym stanowisku.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »