Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z czasem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Normatywny czas pracy w 2011 r. – część 2

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 2010-12-22

W artykule autor omawia nowelizację Kodeksu pracy dokonaną na mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1459), która wprowadziła do Kodeksu pracy art. 130 § 21.

W pierwszej części omówiłem negatywne konsekwencje, jakie mogą wyniknąć dla pracodawcy z powodu stosowania do pracowników art. 130 § 21 K.p., który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie powoduje ten skutek, że zróżnicowanie czasu pracy w 2011 r. może się mieścić w przedziale od 2008 godzin do 2080 godzin pracy, co jest koncepcją nie do zaakceptowania z punktu widzenia podstawowej zasady jednakowego traktowania pracowników w zatrudnieniu.

Wyliczenie normatywnego czasu pracy w wymiarze 2008 godzin wynika z zastosowania do tego obliczenia § 1 i 2 art. 130 K.p., co obrazuje dla normy podstawowej wynoszącej 8 godzin na dobę zamieszczona niżej tabela obliczeniowa.

Wymiar roczny czasu pracy wynoszący 2080 godzin dotyczyć może tych pracowników, w stosunku do których pracodawca ustali, że wszystkie święta przypadające w 2011 r. w innym dniu niż niedziela (jest ich 9) są dniami wolnymi od pracy, realizującymi zasadę średnio 5-dniowego tygodnia pracy.

W konsekwencji pracownik, który otrzyma taki rozkład czasu pracy, przepracuje o 9 dni więcej, czyli 9 x 8 godzin = 72 godziny + 2008 godzin wynikających z obliczeń dokonanych na podstawie art. 130 § 1 i 2 K.p. = 2080 godzin w skali 2011 roku.

Normatywny czas pracy jest kategorią prawną, która co do zasady nie może mieć charakteru labilnego, uzależnionego od rozkładu czasu pracy sporządzanego bez żadnych ograniczeń przez pracodawcę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Taka sytuacja, na którą obecnie zezwala ustawodawca, godzi rażąco w podstawową zasadę równego traktowania pracowników w zatrudnieniu. Podważa również pewność stosowania przepisów o czasie pracy, które co do zasady mają charakter bezwzględnie obowiązujący.

Z tego powodu przyjęte w art. 130 § 21 K.p. rozwiązanie obliczeniowe w zakresie obliczania normatywnego czasu pracy nie powinno nigdy być uchwalone, gdyż pozostaje w kolizji z fundamentalnymi zasadami tak konstytucyjnymi jak i z zakresu prawa pracy.

Dyferencjacji uprawnień pracowników w omawianym zakresie nie towarzyszą przy tym żadne racjonalne argumenty uzasadniające wprowadzenie takiej labilnej instytucji prawnej. Przeciwnie, wszelkie argumenty logicznego rozumowania sprzeciwiają się tego rodzaju rozwiązaniu.

Normatywny roczny czas pracy w 2011 r.

(dla wszystkich kodeksowych systemów czasu pracy przy uwzględnieniu art. 130 § 1 i 2 K.p., bez uwzględnienia § 21)

 

 

Według art. 130 § 1 K.p.

2011 r.

52 tyg. x 40 = 2080

(art. 130 § 1 pkt 1)

9 świąt x 8 godz.=

72 godziny

(art. 130 § 2)

2080 – 72 =

2008 godzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normatywny miesięczny czas pracy w 2011 r.

(dla wszystkich kodeksowych systemów czasu pracy przy uwzględnieniu art. 130 § 1 i 2 K.p., bez uwzględnienia § 21)

MIESIĄC

LICZBA

DNI PRACY

x 8 godzin

NORMATYWNY CZAS PRACY

w 2011 r.

MIESIĄC

LICZBA

DNI PRACY

x 8 godzin

NORMATYWNY CZAS PRACY

w 2011 r.

STYCZEŃ

19 dni x 8

152

LIPIEC

21 dni x 8

168

LUTY

20 dni x 8

160

SIERPIEŃ

22 dni x 8

176

MARZEC

23 dni x 8

184

WRZESIEŃ

22 dni x 8

176

KWIECIEŃ

20 dni x 8

160

PAŹDZIERNIK

21 dni x 8

168

MAJ

21 dni x 8

168

LISTOPAD

20 dni x 8

160

CZERWIEC

21 dni x 8

168

GRUDZIEŃ

21 dni x 8

168

Razem roczny normatywny czas pracy

2008 godzin

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z czasem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »