Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Normatywny czas pracy w 2009 roku

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 2009-02-11

W artykule omówiono obliczanie normatywnego czasu pracy w 2009 r. dla typowo stosowanych jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych i okresów stanowiących wielokrotność miesiąca. Przedstawiono w nim tabele obliczeniowe czasu pracy na 2009 r. dla wszystkich systemów czasu pracy, oraz osobno dla pracy w ruchu ciągłym.

Z dniem 30 listopada 2006 r. uchylono w art. 130 § 2 Kodeksu pracy, zdanie drugie o dotychczasowym brzemieniu: „Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli, wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zmiana art. 130 § 2 K.p. spowodowała ten skutek, że sposób obliczania normatywnego czasu pracy wedle zasad przewidzianych w art. 130 § 1 i art. 138 § 3 pkt 1 K.p. niczym się nie różni, poza bardziej skomplikowaną metodą obliczeń, przewidzianą w art. 130 § 1 K.p.

Istniejący nadal dualizm obliczeniowy (art. 130 § 1 i art. 138 § 3 pkt 1 K.p.) niepotrzebnie komplikuje sposób obliczeń normatywnego czasu pracy.

Za niezrozumiały należy uznać zabieg ustawodawcy, który – zamiast upraszczać sposób obliczania normatywnego czasu pracy – pozostawia nadal system liczenia bardziej skomplikowany, a w regulacjach szczególnych uchyla uproszczone formuły obliczeniowe.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) funkcjonował sposób obliczania normatywnego czasu pracy przewidziany w art. 138 § 3 pkt 1 K.p., ale z dniem 1 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1240) ustawodawca uchylił art. 32h, co spowodowało ten skutek, że sposób obliczania normatywnego czasu pracy dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej regulowany jest obecnie art. 130 K.p.

Mimo kolejnych zmian w Kodeksie pracy, nadal utrzymuje się rozwiązania niemające nic wspólnego z prostą formułą obliczeń normatywnego czasu pracy. Ustawodawca, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nie podejmuje działań likwidujących zbędne przepisy, niepotrzebnie komplikujące i tak już złożoną problematykę czasu pracy.

Przeciwnie, przeprowadzone dotychczas nowelizacje przepisów o czasie pracy pozostawiają zupełnie niezrozumiałe rozwiązania, np.: normę dobową 7 godzin i 35 minut w służbie zdrowia, czy też normę 7 godzin i 12 minut w Prawie o szkolnictwie wyższym wynikającą z tygodniowej normy wyliczonej na 36 godzin.

Wskazane rozwiązania świadczą o braku racjonalnych rozwiązań i umiejętności nadążania za potrzebami społecznymi, które wykazują trend w kierunku upraszczania takich regulacji i czynienia ich bardziej zrozumiałymi społecznie.

Normatywny roczny czas pracy w 2009 roku
dla wszystkich systemów czasu pracy z wyjątkiem ruchu ciągłego

Według art. 130 § 1 K.p.
52 tyg. x 40 = 2080
(art. 130 § 1 pkt 1)
1 x 8 = 8
(art. 130 § 1 pkt 2)
= 2088
8 świąt x 8 godz. = 64 godziny
(art. 130 § 2)
2088 – 64 =
2024 godziny

Normatywny miesięczny czas pracy w 2009 roku
dla wszystkich systemów czasu pracy z wyjątkiem ruchu ciągłego

MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
Normatywny
czas pracy
w 2009 r.
MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
Normatywny
czas pracy
w 2009 r.
STYCZEŃ
21 dni x 8
168 LIPIEC
23 dni x 8
184
LUTY
20 dni x 8
160 SIERPIEŃ
20 dni x 8
160
MARZEC
22 dni x 8
176 WRZESIEŃ
22 dni x 8
176
KWIECIEŃ
21 dni x 8
168 PAŹDZIERNIK
22 dni x 8
176
MAJ
20 dni x 8
160 LISTOPAD
20 dni x 8
160
CZERWIEC
21 dni x 8
168 GRUDZIEŃ
21 dni x 8
168

Razem roczny normatywny czas pracy


2024 godziny

Normatywny roczny czas pracy w 2009 roku
dla ruchu ciągłego (hipotetyczny)

Według art. 138 K.p.
365 dni kalendarzowych
52 niedziele
8 świąt
(art. 130 § 2)
52 dni wolne
(art. 129 § 1)
365 – (52 + 8 + 52) =
253 x 8 godz. = 2024 godz.
52 : 4 = 13 x 3 = 39 x 4 godz. = 156 godz.
(art. 138 § 1 w zw. z § 4 )

2024 godz. + 156 godz.
2180 godzin

Normatywny miesięczny czas pracy w 2009 r.
dla ruchu ciągłego (hipotetyczny)

MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
+ liczba tygodni
x 4 godziny
Normatywny
czas pracy
w 2009 r.
MIESIĄC
liczba dni pracy
x 8 godzin
+ liczba tygodni
x 4 godziny
Normatywny
czas pracy
w 2009 r.
STYCZEŃ
21 dni x 8
4 tyg. x 3
168 + 12 godz.
180
LIPIEC
23 dni x 8
4 tyg. x 4
184 + 16 godz.
200
LUTY
20 dni x 8
3 tyg. x 4
160 + 12 godz.
172
SIERPIEŃ
20 dni x 8
3 tyg. x 4
160 + 12 godz.
172
MARZEC
22 dni x 8
4 tyg. x 4
176 + 16 godz.
192
WRZESIEŃ
22 dni x 8
3 tyg. x 4
176 + 12 godz.
188
KWIECIEŃ
21 dni x 8
3 tyg. x 4
168 + 12 godz.
180
PAŹDZIERNIK
22 dni x 8
4 tyg. x 4
176 + 16 godz.
192
MAJ
20 dni x 8
3 tyg. x 4
160 + 12 godz.
172
LISTOPAD
20 dni x 8
3 tyg. x 4
160 + 12 godz.
172
CZERWIEC
21 dni x 8
3 tyg. x 4
168 + 12 godz.
180
GRUDZIEŃ
21 dni x 8
3 tyg. x 4
168 + 12 godz.
180

Razem roczny normatywny czas pracy: 
podstawowy 
dodatkowy, maksym. – opłacany 100% dodatkiem 
RAZEM 
– 2024 godz.
– 156 godz.
– 2180 godz.


Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »

0.01061487197876 sek.