Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11? W jakiej formie?

• Autor: Artykuł Sponsorowany

Aby pracownik mógł rozliczyć się z urzędem skarbowym, musi dostać od swojego pracodawcy formularz PIT-11. Istnieją jednak określone terminy, których należy przestrzegać. Z poniższego artykułu dowiesz się, do kiedy pracodawcy musi wysłać PIT-11, w jakiej formie może to zrobić i co mu grozi, jeśli spóźni się z dostarczeniem deklaracji.


Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11? W jakiej formie?

Co to jest PIT-11?

PIT-11 to skrót od "Pomocniczego Informacyjnego Rozliczenia Podatkowego" lub po prostu "Informacyjnego Rozliczenia Podatkowego". Jest to formularz używany w Polsce do przekazywania informacji o dochodach uzyskanych przez pracowników od swoich pracodawców w danym roku podatkowym. PIT-11 zawiera szczegółowe dane dotyczące dochodów, pobranych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne istotne informacje niezbędne do rozliczenia podatkowego przez pracownika. Jest to dokument ważny w procesie rozliczania podatku dochodowego w Polsce. Otrzymuje go osoba, która w poprzednim roku była zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Jeśli jednak wciąż poszukujesz zatrudnienia, wejdź na stronę GoWork.pl. Znajdziesz tam wiele ofert pracy i z pewnością trafisz na wymarzone stanowisko. 

W jakiej formie pracodawca musi wysłać PIT-11?

Pracodawca w Polsce jest zobowiązany do przesłania PIT-11 pracownikowi w formie listownej lub elektronicznej, czyli zwykle w postaci pliku PDF lub innego formatu cyfrowego. Wysyłka PIT-11 odbywa się drogą elektroniczną, co oznacza, że pracodawca musi udostępnić ten dokument pracownikowi poprzez platformę elektroniczną, pocztę elektroniczną lub inny system dostępu online. Wysłanie PIT-11 w formie papierowej jest obecnie praktykowane rzadko, chyba że istnieją szczególne okoliczności, które wymagają takiego podejścia. Jednak zgodnie z obowiązującymi standardami, przekazywanie PIT-11 w formie elektronicznej jest preferowanym i powszechnym sposobem dostarczania tego dokumentu pracownikowi. PIT-11 pracodawca musi dostarczyć również urzędowi skarbowemu i może to zrobić w formie elektronicznej.

PIT-11 - do kiedy pracodawca musi go wysłać?

Pracodawca w Polsce ma obowiązek przekazania PIT-11 pracownikowi najpóźniej do końca lutego roku następnego po roku, którego dotyczy rozliczenie, czyli zwykle do 28 lutego. Na przykład, jeśli chodzi o dochody uzyskane w roku 2023, PIT-11 należy przesłać pracownikowi do końca lutego 2024 roku. Jest to ważny termin, który pracodawca musi przestrzegać zgodnie z przepisami prawa podatkowego w Polsce. Dzięki temu pracownicy mają wystarczająco czasu na przygotowanie i złożenie swojego zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Z kolei urzędowi skarbowemu pracodawca musi wysłać PIT-11 nie później niż do 31 stycznia.

Co grozi pracodawcy za niewysłanie formularza PIT-11?

Za niewysłanie formularza PIT-11 pracownikowi pracodawca może ponieść różne konsekwencje zgodnie z przepisami prawa podatkowego w Polsce. Oto niektóre z nich:

  1. Kara finansowa: Pracodawca może zostać ukarany mandatem lub grzywną za niedopełnienie obowiązku przekazania PIT-11 pracownikowi w wyznaczonym terminie.
  2. Odsetki: Jeśli pracodawca nie przekazał PIT-11 w terminie, może zostać obciążony odsetkami za zwłokę w przekazaniu dokumentu, co może zwiększyć sumę, którą pracodawca będzie musiał zapłacić.
  3. Sankcje administracyjne: Oprócz kar finansowych, pracodawca może również zostać poddany innym sankcjom administracyjnym, takim jak ostrzeżenie, sankcje dyscyplinarne lub inne działania, które organy nadzoru mogą uznać za stosowne.

Wszystkie te sankcje są nakładane w celu egzekwowania przestrzegania przepisów podatkowych i zapewnienia, że pracodawcy będą terminowo przekazywać pracownikom niezbędne dokumenty podatkowe, aby ci mogli dokonać własnych rozliczeń zgodnie z przepisami prawa.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »