Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieranie umowy o pracę

Autor: Tadeusz M. Nycz

Struktura treści umowy o pracę oraz obowiązek informacyjny z tym związany.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 Kodeksu pracy, umowa o pracę ma określać strony stosunku pracy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w tym w szczególności:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa została zawarta w formie ustnej, wówczas obowiązkiem pracodawcy jest potwierdzenie pisemne jej warunków i doręczenie tego dokumentu pracownikowi najpóźniej w dniu podjęcia przez niego pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie dopełnienie obowiązku zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej względnie nie doręczenie pisemnego potwierdzenia jej zawarcia najpóźniej w dniu podjęcia przez pracownika pracy, wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 281 pkt 2 K.p., zagrożonego karą grzywny do 5.000,- zł.

Ustawodawca zobowiązał pracodawcę do pisemnego powiadomienia pracownika, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (praktycznie chodzi tutaj o dzień podjęcia pracy) pisemnej informacji na temat:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, wynikającej z zastosowanego systemu czasu pracy,
 • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • urlopie wypoczynkowym, czyli zasadom jego udzielania w postaci planu lub porozumienia z pracownikiem na temat terminu wykorzystania urlopu,
 • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, która wiąże strony stosunku pracy.

W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, dodatkowo pracodawca zobowiązany jest przekazać pisemną informację w tym samym terminie na temat:

 • pory nocnej, czyli sprecyzowanych 8 godzin pomiędzy 21oo danego dnia a 7oo dnia następnego,
 • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

W stosunku do pracowników dotychczas zatrudnionych, wymienione obowiązki informacyjne miły być zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2004 r., zgodnie z art. 13 ustawy nowelizującej Kodeks pracy.

Zasady powyższe stosuje się odpowiednio w razie nawiązywania stosunku pracy na podstawie mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, lub powołania.

W myśl art. 11 K.p. nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy a także odpowiednio zmiana tych warunków wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Z przepisu tego wynika, że wykluczone będzie domniemana zmiana tych warunków bez wyraźnego oświadczenia pracownika zarówno w przypadku pogorszenia jak i polepszenia warunków pracy lub płacy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »