Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek chorobowy z ustawy wypadkowej

Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 2004-03-29

Omówienie nowych zasad prawa do zasiłku chorobowego przysługującego w związku z wypadkiem przy pracy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm. oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2217., z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Czasowa niezdolność do pracy związana z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową nie różni się, oprócz przymiotów wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, innymi cechami od zwykłej czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji, pracownik znajduje się w sytuacji zbiegu uprawnień do zasiłku chorobowego z ustawy wypadkowej i z ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. Nr 60, poz. 636, z późn. zm. oraz z 2002 r. Nr 241, poz. 2074. Ten zbieg uprawnień reguluje art. 24 ustawy wypadkowej, zgodnie z którym w takim przypadku pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

W sytuacji zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 21 ustawy wypadkowej, to znaczy pozbawienia pracownika prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, niezdolność do pracy z tytułu wypadku przy pracy będzie powodować ten skutek, że pracownik zostanie pozbawiony zasiłku w wymiarze 100%.

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i którego pozbawiono świadczeń w myśl art. 21 ustawy wypadkowej, będzie miał prawo do zasiłku chorobowego za zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy  z dnia 25.06.1999 r. oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. Nr 60, poz. 636, z późn. zm. oraz z 2002 r. Nr 241, poz. 2074 - czyli w wysokości za pierwsze 33 dni czasowej niezdolności do pracy pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 80% na podstawie art. 92 K.p.

Istniejący stan prawny stwarza jednak specyficzną sytuację dla pracodawcy, który może nie być zainteresowany stosowaniem art. 21 ustawy wypadkowej, ponieważ w razie utraty przez pracownika prawa do zasiłku z ustawy wypadkowej, pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy związanej z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »