Kategoria: Kontrola prawa pracy
Artykuły

Strona: 1 2 3


Decyzja w sprawie ograniczenia czasu pracy lekarzy

W artykule omówiono uprawnienie inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy do wydawania decyzji administracyjnej w sprawie zakazania lub ograniczenia czasu pracy głównie lekarzy pracujących w warunkach przekraczania średnio 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy.

więcej ››

Charakter prawny wystąpienia

W artykule omówiono charakter prawny wystąpienia organu Państwowej Inspekcji Pracy, zwracając uwagę na błędy w orzecznictwie sądów administracyjnych, które przy orzekaniu pomijają wiążące Polskę prawo międzynarodowe.

więcej ››

Wystąpienie inspektora pracy

W artykule omówiono niewładczy środek działań pokontrolnych organów PIP – wystąpienie. Przeanalizowano jego charakter prawny a także obowiązującą przy wydawaniu procedurę, jak również skutki wynikające z niewykonania wniosków wystąpieniowych.

więcej ››

Postępowanie kontrolne inspektora pracy – część 2

W artykule przedstawiono dalszy ciąg postępowania kontrolnego inspektora pracy na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. W opracowaniu szczególnie zwrócono uwagę na przepisy Konstytucji RP i Konwencji Nr 81 MOP w aspekcie omawianych zagadnień. Jest to druga część z cyklu tej problematyki, która będzie kontynuowana.

więcej ››

Inspektor pracy jako oskarżyciel publiczny – część 1

W artykule omówiono zagadnienia związane z nową, poszerzoną pozycją prawną inspektora pracy jako oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.).

więcej ››

Kontrola legalności zatrudnienia

W artykule omówiono zagadnienia związane z kontrolą legalności zatrudnienia, w związku z przejęciem zadań z tym związanych z dniem 1 lipca 2007 r. przez Państwową Inspekcję Pracy na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

więcej ››

Postępowanie kontrolne inspektora pracy – część 1

W artykule omówiono postępowanie kontrolne inspektora pracy na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., która obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r. i poszerza kompetencje kontrolne inspekcji pracy. Jest to pierwsza część tej problematyki, która będzie kontynuowana.

więcej ››

Nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

W artykule omówiono ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, opublikowaną w Dzienniku Ustaw Nr 89, pod poz. 589, która wchodzi zasadniczo w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

więcej ››

Strona: 1 2 3

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »