Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej w 2008 r. dla normy 7 godzin i 35 minut

Autor: Tadeusz M. Nycz

W artykule omówiono obliczanie normatywnego czasu pracy w 2008 r. w służbie zdrowia dla normy dobowej wynoszącej 7 godzin i 35 minut, w układzie jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych i okresów stanowiących wielokrotność miesiąca. Przedstawiono w nim tabele obliczeniowe czasu pracy na 2008 r. w skali miesiąca i roku.

Ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 176, poz. 1240), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. uchylono art. 32h ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, który przewidywał odmienny od kodeksowego sposób obliczania normatywnego czasu pracy.

W tych warunkach prawnych, od dnia 1 stycznia 2008 r. sposób obliczania normatywnego czasu pracy w służbie zdrowia dokonywać trzeba na podstawie przepisów art. 130 Kodeksu pracy. Zmiana ta powoduje ten skutek, że sposób obliczania normatywnego czasu pracy wedle zasad przewidzianych w art. 130 K.p. niczym się nie różni, od przewidzianego w art. 32h cyt. ustawy o zoz, poza bardziej skomplikowaną metodą obliczeń.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dokonana nowelizacja nie ma wpływu na wynik obliczeń normatywnego czasu pracy w służbie zdrowia, ponieważ ustawodawca zachował dotychczasową podstawową normę dobową i średniotygodniową dla poszczególnych grup pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym także normę dobową wynoszącą 7 godzin i 35 minut.

Odrębną kwestią jest natomiast możliwość wydłużenia czasu pracy lekarzy oraz innych posiadających wyższe wykształcenie pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych i którzy mogą być zobowiązani do pełnienia dyżuru medycznego. Sprawa ta będzie przedmiotem odrębnego artykułu.

Za niezrozumiały należy uznać zabieg ustawodawcy, który zamiast upraszczać sposób obliczania normatywnego czasu pracy, pozostawia nadal system liczenia bardziej skomplikowany, a w regulacjach szczególnych uchyla uproszczone formuły obliczeniowe.

Kierunek stosowanych zabiegów legislacyjnych pomija potrzebę praktyki stosowania tych przepisów. Dokonując nowelizacji ustawy o zoz w zakresie zagadnień czasu pracy, ustawodawca powinien tak ustalić podstawową normę czasu pracy pracowników służby zdrowia, aby nie dochodziło do zbędnych biurokratycznych wyliczeń minutowych tego czasu pracy.

Skutek braku uporządkowania tych wielkości odczują wyraźnie pracownicy zoz zajmujący się tą problematyką, dla których nie stworzono niestety przejrzystego systemu ustalania i rozliczania czasu pracy. Bardziej skomplikowany system obliczania normatywnego czasu pracy, powoduje wszelkiego rodzaju pomyłki i wymaga zwiększonej liczby kadr zajmujących się tą problematyką, co w sumie wpływa na wzrost kosztów funkcjonowania tych jednostek.

Na tle tej nowelizacji widać, że ustawodawca zapomina o potrzebie prostych i zrozumiałych rozwiązań legislacyjnych, lecz nadal naraża stosujących te przepisy, a więc przede wszystkim pracodawców i pracowników, na zbędne skomplikowane metody obliczeń.

Poniżej przedstawiono tabele obliczeniowe czasu pracy w układzie rocznym i miesięcznym w 2008 r. dla pracowników zoz objętych normą dobową 7 godzin i 35 minut.

 

Normatywny roczny czas pracy w służbie zdrowia w 2008 r.
dla normy dobowej 7 godz. 35 min.

Według art. 130 § 1 K.p.
52 tyg. x 37 godz. 55 min. = 1971 godz. 40 min.
(art. 130 § 1 pkt 1) +
2 x 7 godz. 35 min. = 15 godz. 10 min.
(art. 130 § 1 pkt 2)
= 1986 godz. 50 min.
10 świąt x 7 godz. 35 min. = 75 godz. 50 min.
(art. 130 § 2)
1986 godz. 50 min. – 75 godz. 50 min. =
1911 godzin

Normatywny miesięczny czas pracy w służbie zdrowia w 2008 r.
dla normy dobowej 7 godz. 35 min.

MIESIĄC
liczba dni pracy
x 7 godz. 35 min.
Normatywny
czas pracy
w 2008 r.
MIESIĄC
liczba dni pracy
x 7 godz. 35 min.
Normatywny
czas pracy
w 2008 r.
STYCZEŃ
22 dni
x 7 godz. 35 min.
166 godz.
50 min.
LIPIEC
23 dni
x 7 godz. 35 min.
174 godz.
25 min.
LUTY
21 dni
x 7 godz. 35 min.
159 godz.
15 min.
SIERPIEŃ
20 dni
x 7 godz. 35 min.
151 godz.
40 min.
MARZEC
20 dni
x 7 godz. 35 min.
151 godz.
40 min.
WRZESIEŃ
22 dni
x 7 godz. 35 min.
166 godz.
50 min.
KWIECIEŃ
22 dni
x 7 godz. 35 min.
166 godz.
50 min.
PAŹDZIERNIK
23 dni
x 7 godz. 35 min.
174 godz.
25 min.
MAJ
19 dni
x 7 godz. 35 min.
144 godz.
5 min.
LISTOPAD
18 dni
x 7 godz. 35 min.
136 godz.
30 min.
CZERWIEC
21 dni
x 7 godz. 35 min.
159 godz.
15 min.
GRUDZIEŃ
21 dni
x 7 godz. 35 min.
159 godz.
15 min.

Razem roczny normatywny czas pracy


1911 godzin

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »