Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej w 2008 r. dla normy 6-godzinnej

Autor: Tadeusz M. Nycz

W artykule omówiono obliczanie normatywnego czasu pracy w 2008 r. w służbie zdrowia dla normy dobowej wynoszącej 6 godzin. Obliczeń dokonano dla jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych i okresów stanowiących wielokrotność miesiąca. Strukturę normatywnego czasu pracy przedstawiono w formie tabel w układzie miesięcznym i rocznym.

Ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 176, poz. 1240), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. uchylono art. 32h ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, który przewidywał odmienny od kodeksowego sposób obliczania normatywnego czasu pracy.

W tych warunkach prawnych, od dnia 1 stycznia 2008 r. sposób obliczania normatywnego czasu pracy w służbie zdrowia dokonywać trzeba na podstawie przepisów art. 130 Kodeksu pracy. Zmiana ta powoduje ten skutek, że sposób obliczania normatywnego czasu pracy wedle zasad przewidzianych w art. 130 K.p. niczym się nie różni, od przewidzianego w art. 32h cyt. ustawy o zoz, poza bardziej skomplikowaną metodą obliczeń.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dokonana nowelizacja nie ma wpływu na wynik obliczeń normatywnego czasu pracy w służbie zdrowia, ponieważ ustawodawca zachował dotychczasową podstawową normę dobową i średniotygodniową dla poszczególnych grup pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym również normę 6-godzinną w skali doby.

Za niezrozumiały należy przyjąć zabieg ustawodawcy, który zamiast upraszczać sposób obliczania normatywnego czasu pracy, pozostawia nadal system liczenia bardziej skomplikowany, a w regulacjach szczególnych uchyla uproszczone formuły obliczeniowe.

Kierunek stosowanych zabiegów legislacyjnych pomija, jak widać, potrzebę praktyki stosowania tych przepisów. Dokonując przecież nowelizacji ustawy o zoz w zakresie problematyki czasu pracy, racjonalny ustawodawca powinien uprościć metody obliczeń tak, aby nie dochodziło do zbędnych biurokratycznych czynności.

Bardziej skomplikowany system obliczania normatywnego czasu pracy powoduje wszelkiego rodzaju pomyłki i wymaga zwiększonej liczby kadr zajmujących się tą problematyką, co w sumie wpływa na wzrost kosztów funkcjonowania tych jednostek.

Na tle tej nowelizacji widać, że ustawodawca zapomina o potrzebie prostych i zrozumiałych rozwiązań legislacyjnych, lecz nadal naraża stosujących te przepisy, a więc przede wszystkim pracodawców i pracowników, na zbędne skomplikowane metody obliczeń.

Poniżej przedstawiono tabele obliczeniowe czasu pracy w układzie rocznym i miesięcznym.

Normatywny roczny czas pracy w służbie zdrowia w 2008 r.
dla normy dobowej 6-godzinnej

Według art. 130 § 1 K.p.
52 tyg. x 30 godz. = 1560 godz.
(art. 130 § 1 pkt 1) +
2 x 6 godz. = 12 godz.
(art. 130 § 1 pkt 2)
= 1572 godz.
10 świąt x 6 godz. = 60 godz.
(art. 130 § 2)
1572 godz. – 60 godz. =
1512 godzin

Normatywny miesięczny czas pracy w służbie zdrowia w 2008 r.
dla normy dobowej 6-godzinnej

MIESIĄC
liczba dni pracy
x 6 godz.
Normatywny
czas pracy
w 2008 r.
MIESIĄC
liczba dni pracy
x 6 godz.
Normatywny
czas pracy
w 2008 r.
STYCZEŃ
22 dni x 6 godz.
132 LIPIEC
23 dni x 6 godz.
138
LUTY
21 dni x 6 godz.
126 SIERPIEŃ
20 dni x 6 godz.
120
MARZEC
20 dni x 6 godz.
120 WRZESIEŃ
22 dni x 6 godz.
132
KWIECIEŃ
22 dni x 6 godz.
132 PAŹDZIERNIK
23 dni x 6 godz.
138
MAJ
19 dni x 6 godz.
114 LISTOPAD
18 dni x 6 godz.
108
CZERWIEC
21 dni x 6 godz.
126 GRUDZIEŃ
21 dni x 6 godz.
126

Razem roczny normatywny czas pracy


1512 godzin

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »