Kategoria: Wynagrodzenie
Artykuły

Strona: 1 2


Odszkodowanie z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia

W artykule omówiono problemy związane z możliwością dochodzenia przez pracowników odszkodowań z tytułu nieterminowego wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę.

więcej ››

Odsetki za zwłokę

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące uprawnień pracownika do odsetek za zwłokę należnych z tytułu nieterminowego wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę.

więcej ››

Wynagrodzenie za pracę wykonaną

W artykule omówiono problematykę związaną z poprawnym wypłacaniem wynagrodzenia za pracę wykonaną, czyli za odpowiedni wymiar czasu pracy, jaki pracownik ma przepracować zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę.

więcej ››

Godziwe wynagrodzenie za pracę – część 1

W artykule omówiono pojęcie – godziwe wynagrodzenie za pracę – na tle prawodawstwa polskiego i Europejskiej Karty Społecznej, wskazując na niekonsekwencje ustawodawcy oraz proponując nowe rozwiązania w tym zakresie.

więcej ››

Wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

W artykule omówiono charakter prawny okresu rozliczeniowego czasu pracy w aspekcie jego wpływu na obowiązek wypłaty wynagrodzenia za pracę w rozmiarze zgodnym z treścią zawartej umowy o pracę.

więcej ››

Zakaz potrąceń poniżej minimalnego wynagrodzenia

Wyjaśnienie zakazu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę powodujących obniżenie wynagrodzenia poniżej minimalnego, nawet za pisemną zgodą pracownika.

więcej ››

Strona: 1 2

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »