Kategoria: Karta Nauczyciela

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot zasiłku na zagospodarowanie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-09-01

Mój problem dotyczy prawa oświatowego. W ubiegłym roku, pracując na 13/18 etatu, otrzymałam zgodnie z Kartą Nauczyciela zasiłek na zagospodarowanie. Tydzień temu dowiedziałam się, że dyrektor chce znacznie obniżyć mi godziny pracy (do 4!), co tak naprawdę zmusza mnie do szukania innej pracy ze względów finansowych. Czy w takim wypadku będę musiała zwrócić przyznany mi wcześniej zasiłek? Byłam zainteresowana pracą w tej szkole, ale tak znaczne obniżenie liczby godzin jest dla mnie problemem, tak jak również oddanie zasiłku w zaistniałej sytuacji.

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku.

Przez szkołę należy rozumieć, zgodnie z definicją wynikającą z art. 3 pkt 2 Karty Nauczyciela, przedszkola, szkoły i placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz rodzinne ośrodki diagnostyczno- konsultacyjne oraz publiczne kolegia pracowników służb społecznych. Tak więc jeśli nauczyciel zmieni miejsce zatrudnienia na inną szkołę, nie będzie miał obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie.

Nauczyciel, który złożył wniosek o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, musi się liczyć z obowiązkiem jego zwrotu, jeżeli nie przepracuje w szkole trzech lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Tak więc przepisy prawa wyraźnie nakładają obowiązek zwrotu zasiłku na nauczyciela, a nie na szkołę, która ów zasiłek wypłaciła. Jednak taki obowiązek nie powstanie, jeśli nauczyciel nadal będzie zatrudniony w szkole (bez względu na to, czy to będzie ta sama, czy też inna szkoła) przez kolejne 3 lata.

Podsumowując, jeśli zmieni Pani szkołę, to zgodnie z przepisami nie będzie Pani miała obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie, gdyż przepisy nie stanowią, że musi Pani przepracować 3 lata w szkole, w której Pani otrzymała zasiłek, ale w ogóle w szkole – jakiejkolwiek.

Niestety fakt, że zmienił się Pani wymiar pracy, nie ma tutaj znaczenia. Znaczenie ma jedynie pozostawanie w zatrudnieniu przez kolejne 3 lata. W przypadku nieprzedłużenia umowy nauczyciel mógłby się starać o zwolnienie z obowiązku zwrotu dodatku, gdyż co do zasady pracodawca powinien mu zapewnić warunki do przepracowania 3 lat po jego otrzymaniu. Co ważne – nie może Pani mieć przerwy w zatrudnieniu, czyli jeśli znalazłaby Pani pracę w innej szkole, to ważne, aby zmiana miejsca pracy nastąpiła bez przerw.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »