Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika z powodu zbyt wysokiej wypłaty

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-03-28

W firmie wynagrodzenie wypłacane jest do 27. dnia danego miesiąca (za dany miesiąc). Nie została mi przedłużona umowa o pracę, obecna kończy się 31 marca. Zdarzyło się tak, że po 15 marca poszedłem na zwolnienie lekarskie. Lista płac została zamknięta 15 marca, w związku z tym nie ma możliwości zmiany wynagrodzenia. Jak i kiedy zostanie więc rozliczony okres mojego zwolnienia lekarskiego? Pracodawca nie potrąci mi tej kwoty z przyszłego wynagrodzenia, bo to już ostatnia wypłata. Czy mam zwrócić pracodawcy nadpłacone wynagrodzenie?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 80 K.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią – tak jest w przypadku świadczeń chorobowych, tj. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy bądź zasiłku chorobowego, które z reguły są w kwotach niższych niż wynagrodzenie za pracę wykonaną.

W zaistniałej sytuacji pracownik, któremu wypłacono normalne wynagrodzenie zamiast świadczenia chorobowego, powinien zwrócić nadpłaconą kwotę wynagrodzenia. Podstawę zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia stanowią przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 K.c.). Przepis ten stanowi, że ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Gdyby zatrudnienie trwało nadal, pracodawca mógłby zastosować art. 87 § 7 K.p., który mówi, iż z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Niestety, ponieważ zatrudnienie ustaje i pracodawca nie będzie miał z czego dokonać potrącenia, sprawa jest bardziej skomplikowana. Pracodawca w takiej sytuacji nie ma bowiem możliwości samodzielnego potrącenia z kolejnego wynagrodzenia pracownika kwot, które wypłacił ponad przysługującą kwotę. Powinien w związku z powyższym wezwać pisemnie pracownika do zwrotu nienależnie nadpłaconego wynagrodzenia.

W przypadku odmowy ze strony pracownika pracodawca ma prawo skierować sprawę do sądu w celu wyegzekwowania nadpłaconej kwoty, o którą pracownik się bezprawnie wzbogacił. Warto wiedzieć, że roszczenie o zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za pracę nie jest roszczeniem ze stosunku pracy, tylko roszczeniem cywilnym, i mają do niego zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń, w szczególności art. 118 K.c., który mówi o terminie 10 lat.

Drogę sądową można pominąć, jeśli strony są w stanie się porozumieć i pracownik zwróci nienależne mu kwoty na podstawie pisemnego wezwania od pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Pominięcie pracownika przy podwyżce

Pominięto mnie po raz kolejny przy podwyżce. Od 3 lat nie otrzymałem podwyżki. Wszyscy pozostali współpracownicy podwyżkę otrzymali. Kilkanaście osób...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »