Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot kosztów szkolenia

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2007-05-16

Z dniem 1 stycznia dostałem od pracodawcy zmianę umowy o pracę, zmieniającą płacę zasadniczą. Dodano również treść:" Pracodawca może żądać zwrotu poniesionych kosztów szkolenia pracownika, jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy o pracę nastąpi z winy lub inicjatywy pracownika przed przepracowaniem okresu dwóch lat od momentu ukończenia szkolenia".I Mam problem, w ciągu 8 lat nie spotkałem się z takim zapisem. A gdybym w przyszłości chciał odejść? Czy będę musiał oddać koszty szkoleń ( czy są na to jakieś akty prawne)? Wiem z doświadczenia, że pracodawca przynajmniej raz w roku organizuje szkolenia (nie koniecznie podwyższające moje zdolności).
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podanej treści zapis w umowie o prace jest nieprawidłowy.

Pracodawca nie ma prawa przewidywać z góry, bez wskazania konkretnego szkolenia i jego kosztów, obowiązku pracownika w zakresie poniesienia tych kosztów, czy też obowiązku przepracowania u pracodawcy określonego odcinka czasu.

Nie zmienia to możliwości zawarcia przez strony stosunku pracy określonego porozumienia w zakresie zobowiązania się pracodawcy do poniesienia kosztów konkretnego szkolenia i w konkretnej wysokości, w zamian za co pracownik zobowiązuje się do przepracowania u pracodawcy określonego odcinka czasu.

Zobowiązanie takie, aby było prawnie dopuszczalne i skuteczne musi być jednak skonkretyzowane.

Niedopuszczalne jest jednak tworzenie tego typu ogólnej klauzuli zobowiązującej pracownika do wskazanego świadczenia wzajemnego.

Takie postanowienie umowne, w razie sporu, powinno być uznane przez sąd pracy, jako nieważne, zgodnie z art. 18 par. 2 K.p.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prezes a umowa o pracę

Kto zawiera umowę o pracę z prezesem spółki z o.o. wówczas kiedy zarząd jest jednoosobowy i ma ona dwóch udziałowców. Jeśli umowa może być zawarta z...

 

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony

Czytałem, że jeśli kończy się umowa na czas określony i następną umową ma być umowa na czas nieokreślony, to pracodawca musi o tym poinformować pracownika...

 

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

 

Niezłożenie podpisu na umowie, ale świadczenie pracy

Pracownik otrzymał umowę o pracę na czas określony z konkretnymi warunkami co do stanowiska pracy oraz wynagrodzenia. Zapoznał się z umową,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »