Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie za dwutygodniowym wypowiedzeniem – czy należy mi się odprawa?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-12-19

Pracowałam w firmie rok i miesiąc na pełny etat. Pracodawca zwolnił mnie za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 30 § 1 pkt 2 K.p.). Czy w takiej sytuacji należy mi się odprawa? Jeżeli tak, to jak wysoka?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z okresu wypowiedzenia, jaki został zastosowany, wnioskować należy, że była to umowa na czas określony. Jeżeli w umowie o pracę była klauzula dopuszczająca możliwość zastosowania dwutygodniowego wypowiedzenia, to pracodawca mógł taką umowę rozwiązać w terminie wcześniejszym niż w dniu wskazanym w umowie (art. 33 Kodeksu pracy). Klauzula taka może wystąpić tylko w umowach zawartych na czas dłuższy niż 6 miesięcy. Warunek ten został spełniony, skoro Pani dotychczasowy staż pracy w tej firmie przekraczał rok.

Pracodawca nie miał obowiązku ujawnić przyczyny rozwiązania umowy na czas określony, ale wypowiedzenie powinien był przedstawić pracownikowi w formie pisemnej.

Jeśli na wypowiedzeniu brak informacji o przyczynach wypowiedzenia, to trudno ustalić, czy zachowała Pani prawo do odprawy. Ma Pani możliwość ocenić przyczynę zwolnienia na podstawie oceny własnej, analizując sytuację i wydarzenia, jakie zaszły przed otrzymaniem wypowiedzenia.

Jeśli przyczyna zwolnienia nie dotyczyła Pani, lecz pracodawcy, np. nastąpiły zmiany organizacyjne w firmie lub zostało zlikwidowane Pani stanowisko pracy, to pracodawca jest zobowiązany wypłacić odprawę, ale tylko wtedy, kiedy zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Jeśli zatrudnia mniej osób na podstawie umowy o pracę, to nie jest zobowiązany do wypłaty odpraw.

Jeżeli uzna Pani, że odprawa się należy, może Pani zwrócić się w tej sprawie do sądu pracy, który zbada przyczynę wypowiedzenia, nawet jeśli nie została podana w wypowiedzeniu.

Wysokość odprawy zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeśli pracownik pracował:

  • krócej niż 2 lata – odprawa jest w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia,
  • od 2 do 8 lat – odprawa należy się w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,
  • dłużej niż 8 lat – należy wypłacić odprawę w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia (art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy).

Wysokość odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy i nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawa prawna: ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Przedłużająca się nieobecność nauczyciela w pracy

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony (umowa o pracę – Kodeks pracy) przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni. W 182. dniu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »