Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Zwolnienie za dwutygodniowym wypowiedzeniem – czy należy mi się odprawa?

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-12-19

Pracowałam w firmie rok i miesiąc na pełny etat. Pracodawca zwolnił mnie za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 30 § 1 pkt 2 K.p.). Czy w takiej sytuacji należy mi się odprawa? Jeżeli tak, to jak wysoka?
Dorota Kriger

Z okresu wypowiedzenia, jaki został zastosowany, wnioskować należy, że była to umowa na czas określony. Jeżeli w umowie o pracę była klauzula dopuszczająca możliwość zastosowania dwutygodniowego wypowiedzenia, to pracodawca mógł taką umowę rozwiązać w terminie wcześniejszym niż w dniu wskazanym w umowie (art. 33 Kodeksu pracy). Klauzula taka może wystąpić tylko w umowach zawartych na czas dłuższy niż 6 miesięcy. Warunek ten został spełniony, skoro Pani dotychczasowy staż pracy w tej firmie przekraczał rok.

Pracodawca nie miał obowiązku ujawnić przyczyny rozwiązania umowy na czas określony, ale wypowiedzenie powinien był przedstawić pracownikowi w formie pisemnej.

Jeśli na wypowiedzeniu brak informacji o przyczynach wypowiedzenia, to trudno ustalić, czy zachowała Pani prawo do odprawy. Ma Pani możliwość ocenić przyczynę zwolnienia na podstawie oceny własnej, analizując sytuację i wydarzenia, jakie zaszły przed otrzymaniem wypowiedzenia.

Jeśli przyczyna zwolnienia nie dotyczyła Pani, lecz pracodawcy, np. nastąpiły zmiany organizacyjne w firmie lub zostało zlikwidowane Pani stanowisko pracy, to pracodawca jest zobowiązany wypłacić odprawę, ale tylko wtedy, kiedy zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Jeśli zatrudnia mniej osób na podstawie umowy o pracę, to nie jest zobowiązany do wypłaty odpraw.

Jeżeli uzna Pani, że odprawa się należy, może Pani zwrócić się w tej sprawie do sądu pracy, który zbada przyczynę wypowiedzenia, nawet jeśli nie została podana w wypowiedzeniu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wysokość odprawy zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeśli pracownik pracował:

  • krócej niż 2 lata – odprawa jest w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia,
  • od 2 do 8 lat – odprawa należy się w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,
  • dłużej niż 8 lat – należy wypłacić odprawę w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia (art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy).

Wysokość odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy i nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawa prawna: ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Skrócony okres wypowiedzenia

Dostałem 3-miesięczne wypowiedzenie ze skróconym okresem wypowiedzenia do jednego miesiąca. Czy zakład pracy ma prawo nie dopuścić mnie do pracy w drugim i trzecim miesiącu wypowiedzenia?

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze stanowiska osoby, którym zapłaci mniej za tę samą pracę. Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. Czy możemy domagać się 2-miesięcznej odprawy (pracowałyśmy ponad 2 lata)?

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były pracodawca pozwał mnie o zwrot odprawy. Rozprawa odbyła się bez mojego udziału, ponieważ nie dotarła do mnie korespondencja. Sędzia zasądził zwrot odprawy plus odsetki i zwrot kosztów adwokata byłego pracodawcy. Czy mam podstawy do apelacji?

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca wciąż chce, bym natychmiast zakończył umowę za porozumieniem stron. Twierdzi, że nie muszę przychodzić do pracy, ale nie chce wydać mi dokumentu w tej sprawie. Jak się zachować?

Wypowiedzenie z powodu niezdolności do pracy

Przez pół roku byłam na zwolnieniu lekarskim, teraz od 5 miesięcy przebywam na zasiłku rehabilitacyjnym. Dostałam dzisiaj wypowiedzenie z pracy bez okresu wypowiedzenia – z powodu niezdolności do pracy (podstawa: art. 53 § 2 pkt 2 lit. b Kodeksu pracy). Co mogę zrobić?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »