Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a zakończenie stosunku pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-08-03

Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest równoznaczne z zakończeniem stosunku pracy? Czy tym samym pracownik zwolniony jest z zakazu konkurencji obowiązującego jedynie podczas okresu stosunku pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie powoduje zwolnienia stron umowy o pracę z obowiązków, które nakłada na nie przepis art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Istotny w niniejszej sprawie jest pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r. (sygn. akt II PK 202/08), w którego uzasadnieniu wskazano, iż pracodawca nie może według własnego, jednostronnego i swobodnego uznania zwolnić pracownika z obowiązku pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (bez świadczenia pracy), bo w przepisach prawa pracy nie ma do tego podstawy prawnej (z wyjątkiem ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia pracownika odwołanego ze stanowiska określonego w art. 70 § 2 K.p.).

Jednostronne, bezpodstawne zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie trwającego stosunku pracy może być w każdym czasie odwołane przez pracodawcę poprzez wezwanie pracownika do podjęcia świadczenia pracy, a warunek uzyskania zgody pracownika na cofnięcie złożonego przez pracodawcę oświadczenia o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy wedle art. 61 § 1 zdanie drugie K.c. powinien być postrzegany jako oczywiście sprzeczny z art. 22 § 1 K.p. oraz podstawową zasadą prawa pracy dotyczącą godziwego wynagrodzenia pracownika za pracę (art. 13 zdanie pierwsze K.p.).

Tak więc należy podkreślić, że mimo zwolnienia z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia stosunek pracy trwa nadal aż do daty jego rozwiązania. Oznacza to tym samym związanie pracownika umową o zakazie konkurencji do końca wypowiedzenia, mimo że nie świadczy już pracy na rzecz pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »