Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie pracowników, którzy nie podjęli studiów

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-01-05

Pracodawca nakazał pracownikom uzupełnienie wykształcenia – podjęcie studiów. Nie wszyscy zastosowali się do tego polecenia i obecnie szef chce te osoby zwolnić. Czy pracownik może w tej sytuacji nie przyjąć wypowiedzenia, powołując się na odpowiednie artykuły Kodeksu pracy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie, pracownik nie może nie przyjąć wypowiedzenia. Pracownik może jednak nie zgodzić się z przyczyną wypowiedzenia. Przyczynę wypowiedzenia pracodawca powinien wskazać w przypadku, gdy wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony (art. 30 § 4 Kodeksu pracy – w skrócie K.p.) – w przypadku pozostałych umów nie ma takiego wymogu. Pracownik, który nie zgadza się z wskazanymi w wypowiedzeniu przyczynami, znając okoliczności, które skłoniły pracodawcę do rozwiązania umowy, może odwołać się do sądu pracy, gdzie może domagać się stwierdzenia przez sąd, że wypowiedzenie jest bezskuteczne, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach lub wypłaty odszkodowania (art.  45 § 1 K.p.) – gdy umowa była zawarta na czas nieokreślony.


W przypadku pozostałych rodzajów umów (na czas próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy), pracownik może zwrócić się do sądu pracy tylko wtedy, gdy wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów. W takim przypadku pracownikowi przysługuje jedynie odszkodowanie (art. 50 § 1 i 3 K.p.). Oznacza to, że tylko w przypadku umowy na czas nieokreślony można podważać decyzję pracodawcy, wykazując, iż przyczyny wypowiedzenia umowy były nieprawdziwe, niejasne lub niezrozumiałe.

Czy niezastosowanie się do polecenia pracodawcy, związanego z wymogiem uzupełnienia wykształcenia, to wystarczający powód do rozwiązania umowy o pracę? Jest to zależne od okoliczności i wymaga ustalenia, czy rzeczywiście uzupełnienie wykształcenia jest niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy przez pracowników. Jak wiadomo, pracodawca ma prawo wymagać od pracownika odbycia określonych szkoleń lub studiów specjalistycznych, potrzebnych do optymalnej pracy na zajmowanym stanowisku, nawet wtedy, gdy konieczność ich odbycia powoduje utrudnienia lub niedogodności dla pracownika. Przykładowo, w niektórych zakładach pracy istnieje wymóg posiadania wyższego wykształcenia, który to wymóg wynika z przepisów samego prawa. Pracownicy powinni w związku z powyższym zdobywać wiedzę oraz ją poszerzać, gdyż brak odpowiednich kwalifikacji lub niechęć do ich podwyższania może nie tylko uniemożliwić im nawiązanie stosunku pracy i rozwój zawodowy, ale może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę, np. w trybie art. 30 § 1 pkt 2 K.p.


Jeśli w sytuacji, o której mowa w pytaniu, wymóg uzupełnienia wykształcenia był niezbędny do prawidłowego wykonywania pracy i jej optymalizacji, to pracodawca ma prawo obecnie dążyć do zwolnienia tych pracowników, którzy nie wykonali jego polecenia. Pracodawca ma prawo też zastąpić obecnych pracowników nieposiadających wymaganego wykształcenia nowymi pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.


Należy zwrócić też uwagę na to, że w każdym przypadku nieuzasadniona odmowa wykonania polecenia służbowego, które dotyczy pracy, jeżeli nie jest sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, jest bezprawna, stanowi naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych i może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 K.p.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu zdrowotnego

Jestem nauczycielem akademickim. Jestem obecnie na urlopie zdrowotnym , który trwa do końca maja (miałam zamiar przedłużyć go o kolejne...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

Otrzymałem karę nagany, którą przyjąłem i podpisałem. Za przewinienia szef odwołał mi premie uznaniowe oraz wynikowe i wysłał na urlop...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »