Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie pracownicy z powodu nie przyjścia do pracy a ciąża

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-10-11

Zatrudniłam pracownicę na okres dwóch miesięcy. Po podpisaniu umowy osoba ta nie przyszła do pracy i po 5 dniach przyniosła zwolnienie z powodu ciąży. Czy taką osobę mogę zwolnić z końcem umowy, czy dopiero w dniu porodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że odpowiedź na to pytanie zależy w głównej mierze od wieku ciąży.

Zgodnie z art. 177 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Zgodnie z art. 185 § 1 K.p. stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2002 r. (I PK 33/2002) termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni).

Jeśli więc z przedstawionego przez pracownicę zaświadczenia wynika, że w dniu zakończenia umowy upłynie 3 miesiąc ciąży (czyli 12 tydzień) to umowa powinna się przedłużyć do dnia porodu. Jeśli ciąża w dniu zakończenia 2-miesięcznego stosunku pracy nie będzie przekraczała 12 tygodni – umowa rozwiąże się w tym właśnie dniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Skrócony okres wypowiedzenia

Pracuję od 15 lat w firmie, która niebawem będzie w stanie likwidacji lub upadłości. Mam podpisaną odpowiedzialność materialną. Obowiązuje mnie 3-miesięczny...

Warunki uzyskania odprawy pieniężnej oraz odprawy rentowej

Byłam na zwolnieniu chorobowym 182 dni. Po tym okresie przeszłam na 4-miesięczne świadczenie rehabilitacyjne. W tym czasie zakład rozwiązał ze mną umowę bez...

Wykonywanie podobnej działalności jak zakład pracy

Pracuję w firmie zajmującą się działalnością X. Dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą, której jednym z produktów sprzedaży jest ten...

Kiedy pracownik przychodzi do pracy według własnego uznania

Pracownik (główny księgowy) przychodzi do pracy według własnego uznania i twierdzi, że wystarczy, iż pracuje 8 godzin. Ponadto odbiera za godziny...

Zwolniona z powodu likwidacji miejsca pracy

Czy w wieku 60 lat (ponad 30-letni staż pracy) mogę zostać zwolniona z powodu likwidacji miejsca pracy, a firma nadal funkcjonuje i posiada...

Zatrudnienie pracownika nienadającego się na dane stanowisko

Kilka miesięcy temu zatrudniłem pracownika urodzonego w 1956 roku, co oznacza niestety, że jest w okresie ochronnym. Jednakże po kilku miesiącach...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »