Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie po urlopie wychowawczym

• Autor: Anna Jędrzejczak

Szefowa postanowiła mnie zwolnić po moim powrocie z urlopu macierzyńskiego. Pracowałam u niej na pełny etat od 2000 r. i miałam podpisaną umowę na czas nieokreślony. Mam także zaległy urlop z 2006 r. Chciałabym się dowiedzieć, czy szefowa może mnie zwolnić od razu po moim powrocie. Czy należy mi się jakieś wypowiedzenie oraz wynagrodzenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W związku z urlopem wychowawczym stosunek pracy osoby korzystającej z niego podlega szczególnej ochronie.

Na mocy przepisu art. 1861 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Oznacza to, że po zakończeniu okresu ochronnego, tj. po powrocie pracownika z urlopu wychowawczego, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę, choćby minął jedynie jeden dzień od ukończenia okresu ochronnego. W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia pracodawca powinien wskazać przyczyny uzasadniające wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy – art. 30 § 4 K.p. W oświadczeniu tym powinno być również zawarte pouczenie o przysługującym Pani prawie odwołania do sądu pracy – art. 30 § 3 K.p.

Jeżeli uzna Pani, że pracodawca nie przestrzegał przepisów dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę, to w zależności od tego, jakie będą to przepisy, przysługiwać będzie Pani roszczenie albo o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, albo o przywrócenie do pracy, albo o zasądzenie odszkodowania.

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeżeli nie wykorzystała Pani należnego urlopu, a nadal się on Pani należy, to niewykorzystanie go w czasie trwania umowy spowoduje obowiązek pracodawcy wypłaty ekwiwalentu za urlop.

Na mocy przepisu art. 36 § 1 ust. 3 okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 3 miesiące (jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata).

W okresie wypowiedzenia ma Pani prawo do 3 dni roboczych, tzw. „zwolnienia na poszukiwanie pracy” z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Reasumując: po Pani powrocie z urlopu wychowawczego pracodawca powinien dopuścić Panią do pracy, jednak ma prawo wypowiedzieć Pani umowę o pracę z upływem okresu wypowiedzenia, tj. po 3 miesiącach od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Ma Pani prawo odwołać się zgodnie z pouczeniem.

Podstawę porady stanowią przepisy wskazane w jej treści oraz opracowanie Kodeks pracy. Komentarz pod red. Z. Salwy, Warszawa 2007.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Anna Jędrzejczak

Absolwentka prawa oraz Europejskich Studiów Specjalnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Od 2005 roku udziela porad w kancelarii radców prawnych głównie z zakresu prawa cywilnego, handlowego i rodzinnego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info