Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-01-02

Poprosiłam o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Czy w okresie wypowiedzenia mogę skorzystać ze zwolnienia lekarskiego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy porozumieniu stron nie ma okresu wypowiedzenia – okres ten występuje tylko w przypadku, gdy umowa jest rozwiązywana w trybie określonym w art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, czyli przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem). Strony, zawierając porozumienie, mogą ustalić późniejszy termin rozwiązania umowy, np. ustalając, iż umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu tydzień po zawarciu porozumienia, jednak nie oznacza to rozwiązania umowy o pracę w wyżej przywołanym trybie.

W kwestii zwolnienia lekarskiego – ze zwolnienia takiego może skorzystać osoba, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby, w tym choroby zawodowej, lub która jest niezdolna do pracy, gdyż uległa wypadkowi przy pracy, lub która zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest niezdolna do pracy:

  1. w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  2. z powodu przebywania w:
    1. stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
    2. stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  3. wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

Skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego w innym przypadku jest bezprawne i skutkować może rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę w trybie przewidzianym przez art. 52 Kodeksu pracy, mimo że w tym samym czasie biegnie inny tryb rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »