Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie 16 pracowników

• Autor: Dorota Kriger

Jestem pracownikiem firmy, która zatrudnia ok. 400 pracowników. Osoby te pracują w różnych lokalizacjach, ale nie są ta filie jednej firmy. Tam gdzie ja pracuję, jest ok. 60 osób. Dzisiaj wypowiedzenia otrzymało 16 z nich. Czy przy zwolnieniu grupowym w tej sytuacji będzie brane pod uwagę tylko moje miejsce pracy, czy podciągną to pod całą firmę, tzn. pod ok. 400 pracowników?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zwolnienie 16 pracowników

Rozwiązanie stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia

Sprawy dotyczące rozwiązywania umów o pracę z pracownikami w trybie zwolnień grupowych regulują przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Przepisy te stosuje się wobec pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników w razie konieczności rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wtedy gdy rozwiązanie umów o pracę następuje w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, i gdy w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników.

Ustalenie czy u danego pracodawcy doszło do zwolnienia grupowego

Powyższe liczby obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

W razie zatrudnienia na podstawie umowy terminowej pracowników takich nie włączamy w powyższy rachunek, o ile umowy te ulegną rozwiązaniu z powodu upływu czasu, na który zostały zawarte (uchwała SN z 18 października 1994 r., I PZP 43/94).

W celu ustalenia, czy u danego pracodawcy doszło do zwolnienia grupowego, należy pod uwagę wziąć liczbę wszystkich zatrudnionych (we wszystkich punktach i oddziałach tego pracodawcy) oraz liczbę osób, które zwolniono od dnia złożenia przez pracodawcę pierwszego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę.

W firmie, dla której Pan pracuje, mowa będzie zatem o zwolnieniach grupowych, jeśli w ciągu 30 dni od daty pierwszego wypowiedzenia dojdzie do zwolnienia co najmniej 30 osób.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info