Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie chorobowe i ze względu na opiekę nad chorym członkiem rodziny a wypowiedzenie umowy przez pracodawcę

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-05-10

Przebywałam na zwolnieniu lekarskim 182 dni i po upływie tego czasu musiałam pójść na kolejne zwolnienie, tym razem ze względu na konieczność opieki nad chorą matką. Czy pracodawca może grozić zwolnieniem mnie z pracy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady przyznawania świadczeń pieniężnych w okresie niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub w przypadku konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej – ustawa zasiłkowa).

Ponieważ przyczyną nieobecności w pracy, która wystąpiła bezpośrednio po okresie choroby, jest konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny, osobie ubezpieczonej będzie przysługiwało świadczenie innego rodzaju niż to, które obecnie otrzymywała. Ubezpieczona otrzymywała zasiłek chorobowy, w związku zaś z otrzymanym zaświadczeniem lekarskim powinna obecnie otrzymać zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 32-35 ustawy zasiłkowej, o ile spełnione są wszystkie kryteria wymienione w tej ustawie.

W takim przypadku pracodawca nie będzie też mógł rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę z tą pracownicą, chyba że zachodzą przesłanki mówiące o tym, że kolejne zwolnienie lekarskie (tym razem na członka rodziny) ma jedynie uchronić pracownicę przed zwolnieniem (np. pracownica jest nadal niezdolna do pracy, ale nie otrzymała świadczenia rehabilitacyjnego ani renty) lub bezpodstawnie zamierza przedłużyć okres pobierania świadczeń wypłacanych na mocy przepisów ustawy zasiłkowej (tzn. ma na celu wyłudzenie świadczenia). Pracodawca będzie mógł w takim przypadku wypowiedzieć umowę o pracę, a w przypadku udowodnienia wyłudzenia świadczeń – nawet rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy (K.p.).

Gdyby zwolnienie na członka rodziny było zasadne, ale trwało ponad miesiąc, to zgodnie z art. 53 § 1 pkt 2 K.p. pracodawca będzie mógł również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia po upływie miesiąca takiej nieobecności w pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu zdrowotnego

Jestem nauczycielem akademickim. Jestem obecnie na urlopie zdrowotnym , który trwa do końca maja (miałam zamiar przedłużyć go o kolejne...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę

Zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę

Dwa dni temu moja umowa o pracę uległa rozwiązaniu. Zapadłem na schorzenia, które mnie kwalifikują do pilnego leczenia i zwolnienia lekarskiego...

Zwolnienie nauczyciela szkoły niepublicznej na prawach publicznej

Czy nauczyciela dyplomowanego uczącego w szkole niepublicznej na prawach szkoły publicznej można zwolnić pod koniec września z powodu likwidacji...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »